I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

XML-Problem, hjälp!

Hobby & Fritid - Datorer & Teknik

   

2007-08-13 22:04

XML-Problem, hjälp!

Nu har jag ett pyttelitet problem som verkar omöjlig att lösa. Meningen är att jag vill kunna ladda upp ett XML-dokument till servern/databasen, utan att det ska finnas en kopia i mappen.
Varje gång jag laddar upp en fil (Exempelvis zzz.xml) med följande kodstycke:

<?php

require('functions.php');


if(is_uploaded_file($_FILES)) //Blev filen uppladdad?

{

$file = $_FILES;

$dir_name = dirname( $_SERVER ) . '/';

$newFile = $dir_name.$file;

move_uploaded_file($_FILES, $newFile); // Den blev uppladdad, flyttas till rätt mapp

$xmlFile = fopen($newFile, "r") or die("cannot open $newFile");

$xmlString = fread($xmlFile, filesize($newFile)) or die("cannot read $xmlFile");


//Data kan sedan läsas från filen enligt nedan.

//resulterar i att XML-dokumentet nu är lagrat som en textsträng, i variabeln $xmlString.

}

updateStock($xmlString);

?>

...
Så får jag konstant "Cannot open /xxx/yyy/zzz.xml" vilket menas att den hela tiden tror att filen redan finns.
Jag vill kunna ladda upp en fil utan att den ska leta efter redan existerande fil etc etc, hur gör jag?? Hjälp mig, jag blir galen!!
(OBS! Enkla lösningar tack :P)