I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

verkar som ingen gillar somalier

Övrigt - Blandat

   
Producent

2011-02-18 15:48

verkar som ingen gillar somalier

hänger ganska mycke på flashback o ser ständigt nya trådar ploppa upp hela tiden ang somalier. Nästan alla verkar ogilla dom även invandrare som inte är somalier.

Somalier har gift sej med sina kusiner i generationer. Detta för att behålla hemgiften inom klanen. Hemgiften är boskap. Man byter helt enkelt ett par kor mot en kvinna. Detta kusingifte har lett till grav inavel. Effekten är en IQ så låg att de klassas som efterblivna. Att de är analfabeter är inte för att de inte lärt sej. De kan inte lära sej, de har för små hjärnor. Dessutom har de mycket fysiska defekter, också pgr. inavel. Lägg där till att de kommer från ett land där man aldrig har haft demokrati, banker, trafik organiserad i höger och vänster filer, eller toaletter.
Här i Sverige fortsätter de att leva i klaner och gifta sej med sina kusiner. Alltså den enda skillnaden här är att de lever på bidrag i stället för att fösa kor.


en snubbe som skrev detta på flashback ang just somalier...varför denna avsky mot dom?? jag personligen har inget mot dom alls ser dom som vilken invandrare som helst som bor i sverige...när även andran invandrare börja kasta skit på dom så börjar man undra va feler är...

"Incarcerate your fate in Satan's fiery lake, then I lock the gate"
"And even if you kill me I'll still be in your fuckin dreams"

2012-05-12 02:51
Göteborgs somalier - ett folk i kris

Hittills dominerar kriminaliteten.
I en hemligstämplad underrättelserapport, Unga kriminella personer med somalisk bakgrund, har Göteborgspolisen studerat unga somaliers brottslighet. Som somalier definieras den som är född i Somalia eller född i Sverige av två somaliska föräldrar.
Det visade sig att var femte manlig somalisk göteborgare mellan 18 och 23 år varit misstänkt för våldsbrott under tvåårsperioden till mars i år. Även i en yngre åldersgrupp, mellan 12 och 17 år, var våldsbrott vanliga, trots att den ovan nämnda rånhärvan inte ingick i statistiken.


Rapporten skrevs av Maria Wallin, utredare på Göteborgspolisen. Hon talar om "oerhört obehagligt våld även bland unga förövare". I genomsnitt misstänktes varje gärningsman för ett tiotal rån eller misshandelsfall.
- Jag har inte stött på så grov våldsbrottslighet tidigare. Vanligtvis trappas våldet upp efter hand som gärningsmännen begår flera brott, men i många av de här fallen har man gått in med kniven direkt och redan i unga år.

31 av de sammanlagt 66 manliga individer som misstänktes för våldsbrott hade hotat med eller använt kniv.

2012-05-12 02:51
Bump :=)

2012-05-15 18:37
Varför just somalier? Kan ju säga att bl.a. polacker, turkar, kurder, estländare och diverse annat misslyckat folk hamnar längre ner på listan än somalier.
FUN LIGHT!!<br>

2012-05-15 21:08
Om vi nu ska bedöma exempelvis sådant som lyckad stadsbildning, fred inom landets gränser, stabilitet och en någotsånär allmän välfärd så tycker jag att det är helt fel att placera Polen, Turkiet och Estland på samma lista som Somalia - kort sagt, hur tänkte du nu?
Intressepenisen hårdnar!
Poet

2012-05-16 08:26
Wasteapa: Det är Clark vi snackar om, logik är inget han är en vän av.
At the gates of Eternity...

2012-05-16 08:40
BC99: det var Dawg_fathas kommentar alldeles ovanför jag kommenterade, har inte lyckats följa tråden innan.
Intressepenisen hårdnar!
Poet

2012-05-16 09:28
Märkte det sen i efterhand, men fuck it. Clark får ta den kängan i alla fall :P
At the gates of Eternity...
Rappare

2013-01-02 14:40
Jag hoppas att ingen tar illa upp av att jag återupplivar tråden då jag finner ämnet intressant.

För att kunna föra en seriös saklig diskussion om somaliers misslyckade integration i samhället (i era ordalag) så behöver vi känna till deras historia i Sverige. Mig veterligen utgör somalier den största folkgruppen från Afrika som befinner sig i Sverige och enligt undersökningar finns det drygt 50 000 somalier i Sverige. Jag har för mig att regeringen bestämt sig för att släppa in fler nyligen (?) så dessa siffror är knappast statiska.

En betydelsefull faktor i detta sammanhang när man pratar om assimilering är givetvis hur länge somalierna befunnit sig i Sverige, vad de har för religion, språk, kultur osv... Somalier är en relativt ny grupp som funnits i Sverige, va? Jag är själv iranier och vi kom till Sverige efter 1980-talet och således har vi haft ett försprång i integration, inte bara vad gäller tid utan det faktum att somalier bosätter sig i getton är givetvis också relevant eftersom det hämmar chansen för en lyckad assimilering (umgås man med människor med utländsk härkomst som inte kan prata svenska lär man knappast integreras...).

Jag är av den åsikten att religionen hämmar assimilering. Somalier som är muslimer och vill knappast identifiera sig som svenskar eftersom Sverige som nation knappast associeras med islam (och det tycker jag inte nationen ska heller). Har etnicitet betydelse? Ja, faktiskt. Har man en mer »främmande« fenotyp är risken större att man hamnar i utanförskap. Här är ju somalier väldigt mörkhyade (även fast det helt klart finns lite kaukasoida drag i dem här och där). Men det är inte samma sak som att de skulle vara kaukasoida i traditionell mening. Huruvida deras främmande genotyp skulle leda till sämre assimilation låter jag er själva tolka. Deras språk och kultur är heller inte nära besläktad med svenskans och Sveriges.

Jag ser mig absolut inte som mer förmer än en somalier, vilket vissa andra rasnarcissistiska invandrare säkert gör. Jag är individualist och anser att man ska se till individen men kan ändå se saker i kollektiv och där har somaliern inte lyckats särskilt bra i Sverige. Av pragmatiska skäl är sådana synvinklar nödvändiga för att kunna stödja somalier så att de kommer in i samhället bättre, lär sig språket och västerländska normer och så vidare...
 
Poet

2013-01-02 17:16
Varför assimilation?
At the gates of Eternity...

2013-01-02 17:19
assimilering är det nya svarta. det ska hända och ingen vet varför....:p
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-01-02 17:31
BC99 skrev:
Varför assimilation?


Därför att motstånd är lönlöst?
Jag var whoa-fri i över ett år, men sen blev kommentarerna i blandat-forumet så korkade att jag var tvungen att logga in och driva med dem.
Rappare

2013-01-02 17:56
BC99 skrev:
Varför assimilation?


Nu är jag inte så bevandrad i terminologin här men om jag har förstått det korrekt, för att distingera begreppen, så innebär assimilation att man lär sig språket och värderingarna i det land man immigrerar till medan integration endast behöver betyda att man blivit en del av samhället, tex att man etablerat sig på arbetsmarknaden. Det är lite konstigt egentligen, eftersom jag tror inte man lyckas etablera sig på arbetsmarknaden ifall man är analfabet och inte kan prata svenska. Att Åkessons gäng sedan förespråkar assimilation ska man givetvis ta med en nypa salt, de brukar ju säga att arbetsamma kineser är okej. Men jag tar personligen detta bara som ett alibi för att man vill hävda att ens motiv inte är rasistiska. Jag tror att när det kommer till kritan så är det nog väldigt få som är välkomna utanför "rasgränserna". Det är tragikomiskt att de i nuläget försöker sälja sig själva som "icke-rasister", vilket vi kan se på de senaste videorna med Soran Ismail inte alls stämmer. Men nog om SD...

Dawg_fatha skrev:
Varför just somalier? Kan ju säga att bl.a. polacker, turkar, kurder, estländare och diverse annat misslyckat folk hamnar längre ner på listan än somalier.


Nu när du väl säger det. Ifall vi ska prata integration och assimilering anser jag att du har fel, däremot ifall vi kollar på brottsstatistisk skulle det inte förvåna mig ifall somalier var underrepresenterade dessa grupper. Det är åtminstone intrycket jag har fått av somalier, att de inte skulle syssla med brottslighet. Förmodligen har det att göra med khat-tuggandet? Vad är khat för nåt egentligen? Gör det så man blir slö och snäll eller?
 
Poet

2013-01-02 19:46
Ramin: Då har du missuppfattat begreppen hehe :)


Danskar (som är den största invandrargrupp i Malmö) är i min åsikt den mest misslyckade gruppen invandrare rent integrationsmässigt. De lär sig aldrig språket, de hejar aldrig på Sverige i sportsammanhang och de spenderar majoriteten av tiden i Danmark ändå, då de jobbar där men bor här.
At the gates of Eternity...
Battlerappare

2013-01-02 20:44
Plus att danskar rent allmänt är förbannat jobbiga.
 

2013-01-02 21:24
Vad är khat för nåt egentligen? Gör det så man blir slö och snäll eller?


Det gör att man pallar snacka skit i otaliga timmar, oftast om inbördeskriget eller anekdoter om kulturkrockar här i Sverige:)
 

2013-01-03 16:38
Tror det inte är just Somalier det handlar om. Blir det för många av medborgare med bl.a visst utseende blir många andra medborgare rädda och tappar sans och förnuft.


2013-01-04 07:24

2013-01-04 09:04
Finaste på länge... Blir tårögd

2013-01-04 09:26
Copycatat från ett av mina skolarbeten som jag tycker passar bra in i detta sammanhang:

Begreppet kultur brukar definieras som den livsform eller livsstil som kännetecknar en grupp människor, och i den ingår grundläggande värderingar om familj och arbete, liv och död, samhälle och natur. Den omfattar också handlingsmönster, kunskaper, roller och relationer. Språket och kommunikationsmönstren är i mångt och mycket kulturens bärare, men samtidigt också dess spegel. Människor från olika kulturer har olika vanor och kommunicerar på skilda sätt, men ibland är det också viktigt att tänka på att skillnaderna inom en kultur kan vara större än skillnaderna mellan två olika kulturer.
Människor i ett modernt samhälle måste ha en viss inre trygghet för att hantera det främmande, men även en viss nyfikenhet och vilja att förstå andra människor. Misstänksamhet, rädsla för det annorlunda och felaktiga föreställningar utgör ofta hinder för möten över kulturgränserna. En svårighet när det gäller interkulturell kommunikation är det som kallas etnocentrism, det vill säga att vi ställer det egna i centrum och dömer ut det avvikande. Vi ser andra människor och deras handlingar genom våra egna kulturella filter. Ett etnocentriskt synsätt går också ut på att den egna kulturen är bäst och sannast, vilket lätt medför att personer från olika kulturer som samspelar med varandra intar försvarsställning.
Vi behöver vara öppna och lyhörda för nyanser i vår kommunikation med andra, men också ha en viss kritisk distans till saker och ting som vi tar förgivna.
Mötet med det okända, till exempel med obekanta eller främmande människor, kan väcka osäkerhet och ängslan. För att vi ska kunna samspela med varandra, måste vi kunna förutsäga vad vi själva och andra kan komma och göra. Vi måste ha kunskap om de andra för att kunna föregripa deras handlingar och få samspelet att flyta. Det finns en hel del information vi kan utnyttja i det direkta samspelet med någon annan: kön, hudfärg, utseende, kroppshållning, röst, mimik och gester – det vill säga allt som kan iakttas. Utifrån personlighet, avsikter, känslor och sinnesstämningar. Vi skapar därigenom en mängd oreflekterade uppfattningar som sällan håller för en kritisk granskning. Det rör sig ofta om omedvetna och irrationella åsikter och värderingar som är kopplade till kategoriseringar av människor.
Vi kan tala om en tvärkulturell ”felattribution”, det vill säga att vår tolkning av motiv eller avsikter bakom en handling inte stämmer med hur någon från en annan kultur uppfattar det hela. Vi kan av rent intresse eller omsorg ställa en fråga om hur familjen mår, men det uppfattas som att vi snokar eller lägger oss i. Vi kanske vill visa respekt genom att slå ner blicken men tolkas som nonchalanta och likgiltiga, eller så avser vi att göra en kort konstpaus men uppfattas som att vi är färdiga med vårt inlägg och därför blir avbrutna.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-01-04 09:35
Sedan tror jag också ett problem är att många av våra invandrare lever i socioekonomiska segregerade förorter vilket bidrar till outnyttjad välfärd. Ett annat exempel copycatat från mitt skolarbete som passar in i detta sammanhang:

Segregation:
Från latinets segregatio, att skilja åt, att separera. Används ofta som en motpol till integration. T.ex. segregerar sig olja när den blandas med vatten. I samhällelig mening är segregation ett fenomen som kan uppstå mellan olika grupper, t.ex. etniciteter, samhällsklasser, olika geografiska områden, åldersmässigt o.s.v. Ett exempel på hur begreppet används är hur media beskrivit situationen för invandrare i två olika områden av Sverige – i Gnosjö respektive Rosengård. I Gnosjö får en större del av invandrarna arbete, och kommer i arbetet i kontakt med svenskfödda och lär sig därmed snabbare språket, de sociala koderna och så vidare. I detta fall menar man att integrationen har fungerat väl. I Rosengård däremot är en stor andel av befolkningen utlandsfödd, många behärskar ej språket och man har hög arbetslöshet. Väldigt få etniska svenskar bor i området, och man menar därmed att Rosengård är en segregerad stadsdel. Historiskt sett har det funnits flera länder med segregationslagar, t.ex. de amerikanska sydstaterna eller Sydafrika, där man hade olika bussplatser eller offentliga toaletter beroende på hudfärg.

Exempel:
Almir och Vanessa är ett utländskt par som flytt undan kriget i deras hemland. De fick höra att ett par goda vänner hade flyttat till Sverige och fått bidrag som hjälpt till med mat och husrum per månad. Det bästa, sa de, var att det fanns fler som de själva i deras område och att de inte behövde lära sig det svenska språket eftersom de hade varandra. Almir och Vanessa tyckte att förslaget lät bra, speciellt gillade dem att de inte behövde oroa sig för att integrera i det nya landet eftersom de hade sina tankar på släkten och vännerna hemma och absolut inte skulle ha ork och tid att tänka på att lära sig ett nytt språk så snart. Med pengarna skulle de säkert kunna hjälpa släkt och vänner att flyga till Sverige med. Sverige lät bra – så så fick det bli. Vanessa och Almir godtogs av varma händer av staten och fick ett boende i en socioekonomiskt segregerad förort i Sverige. Rosengård hette området. Där bodde de medan de väntade på att få svenskt medborgarskap. De tyckte förvisso att det var ganska enkelt att anpassa sig till vardagen i sitt nya område – butikerna skyltade på deras modersmål, det fanns religiösa friskolor där deras barn kunde lära sig föräldrarnas modersmål och kultur från hemlandet och på caféerna satt man och pratade med sina landsmän på samma språk. Men vart var alla svenskarna, undrade Almir och Vanessa? Hur skulle de lära sig språket om ingen i deras närhet talade svenska? Hur skulle de skapa ett socialt kontaktnät som inte uteslutande bestod av gamla landsmän? Enda gången de träffade svenskar var vid kontakt med myndigheter, som inte alltid var så lätta att ha och göra med.
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.

2013-01-04 09:59
Se o lär av Sonja Strömberg i Kalix. Hur svårt kan d va? Öppna dörrarna o hälsa på varandra, vi som bott här i generationer eller längre än en helt nyanländ.... Sträck ut en hand, prata, visa att du kan hjälpa till...
Social living is the best! The civility of living together in a society...Not all know how to get along in the proverbial sandbox!!