I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Vad vet vi om islam?

Övrigt - Vardagsfilosofi

   

2011-10-17 11:19

Vad vet vi om islam?

I Guds, Den Nådrikes, Den Barmhärtiges Namn.

Efter att besvarat flera feltolkningar om islam i tråden "Gud existerar inte", vill jag nu starta denna tråd där vi kan diskutera vår syn på islam.

Här finns plats för åsikter, frågor och kritik. Men håll diskussionen gärna på en respektfull nivå. Det blir trevligare och mer givande för allihop då.

Här kan också diskuteras och frågas om likheter och skillnader mellan islam och de andra monoteistiska religionerna och hur islam skiljer sig ifrån andra trosuppfattningar. Kom ihåg att ateism också är en trosuppfattning, inte en sanning.

Jag är inte någon lärd person i islam så jag kommer inte att kunna besvara allt. Enligt islam så ska man inte yttra sig om saker som man inte vet om. Men jag ska göra det efter min förmåga och den lilla kunskap jag har.

Kanske kan jag besvara frågorna och på så vis visa att kanske islam ser på samma sak från ett annat perspektiv.

Idag så presenteras islam på ett väldigt orättvist sätt, och många människor tror att det är en förtryckande religion som skapar förtryckande, trångsynta och ovetenskapliga utövare av religionen.

Därför vill jag i denna tråd ge möjlighet till dem som vill komma till uttryck med sin syn och sina tankar om islam, till en rättvisare och mer sanningsenlig.

(Med Guds vilja) kan vi tillsammans formatera våra bestämda och okorrekta vyer.