I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Missbruksproblem - fel fokus

Övrigt - Vardagsfilosofi

   
Producent

2013-08-16 02:35

Missbruksproblem - fel fokus

Har funderat lite på de typer av missbruksträsk som finns, så som alkoholism, cannabisberoende, sexmissbruk, spelmissbruk, sockermissbruk etc.
Först vill jag nog definiera vad jag menar med missbruk, och då menar jag ett överdrivet/extremt bruk av något en person har väldigt svårt att sluta med - något som en annan person kanske inte alls fastnar i på samma vis. Kan ju vara allt från att supa till att vara besatt av något man måste samla på, äta semlor eller vad som helst i princip.

Ofta tenderar nog många att tänka att själva missbruket i sig är grundorsaken till varför en viss person mår dåligt, har ångest etc. Men är det ändå inte mest så att ångesten kom först, och sedan missbruket som ett sätt att hantera ångesten?

Den stora lösningen på att bota sin ohälsa tror jag i de flesta fall alltså handlar om att ändra om hela sin livsstil, d.v.s. skapa nya rutiner, börja motionera, meditera, byta jobb etc. Då tror jag också att ens missbruk (av vad det än är) successivt kommer minska eftersom man inte känner av behovet att supa, spela extremt länge, porrsurfa extremt mkt etc. lika starkt som när man mådde dåligt och hade en ångest att bedöva på något vis.
Folk som 'tagit sig ur ett missbruk' har ju ofta inte bara lyckats ta sig ur missbruket i sig, utan också ändrat om hela sitt liv och därmed inte känner lika stor ångest längre - vilket lett till ett mindre behov av att missbruka. Ibland kanske de inte ens insett detta själva och ser istället sitt uppbrott med missbruket av vad det nu var som grundorsaken till att de nu mår bättre och inte känner behovet av att missbruka.
Kanske predikar de sedan ibland också om att aldrig dricka alkohol, aldrig porrsurfa, aldrig röka cannabis etc. eftersom detta skulle leda till samma problem de själva haft - utan att inse att missbruksträsket de hamnade i hade komplexa grundorsaker som hade med livssituationen/livsstilen för personen i fråga att göra.

Man bör alltså inte förenkla allting och enbart skylla på missbruksproblemet i sig, som jag personligen bara tror är en konsekvens av ångest p.g.a. en dålig livssituation/livsstil helhetsmässigt. Sedan kan ju såklart t.ex. alkohol förvärra ångesten, fast min poäng är ju att ångesten och den negativa livssituationen/livsstilen kom först, och att missbruket sedan blev ett sätt att hantera ångesten på.

Man kan t.ex. tänka sig att ensamma personer som inte motionerar, saknar jobb och framtidstro oftare fastnar i ett träsk av både spel, porr, alkohol och cannabismissbruk - för att bedöva sin ångest.
Detta medan å andra sidan personer med fast anställning på ett jobb de älskar, med bra vänner, familj etc. inte fastnar lika lätt i missbruk eftersom de inte har lika mycket ångest att bedöva (och dessutom har andra saker att spendera tid på/tänka på).
Personer med ordnat liv och bra hälsa kan väl oftare dessutom lättare hantera både alkohol, cannabis, sex, spel etc. utan att fastna hårt i ett missbruk av dessa saker.

Jag tycker alltså att man oftare bör flytta fokus från missbruket till orsaken till missbruket, d.v.s ångesten och dess riktiga grundorsaker. Både vad gäller hos en själv och hos andra människor. Hoppas jag är tydlig i hur jag menar nu. Åsikter?

(Inlägget ändrat av Squirtle 2013-08-21 18:26:41)

(Inlägget ändrat av Squirtle 2013-09-17 10:23:49)