I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Vem var Jesus?

Övrigt - Vardagsfilosofi

   

2013-10-13 20:49
Yerundov

Det vetenskapliga svaret är inte att allt som systematiseras innebär en skapare.

Jo, eftersom vi inte känner till något som har skapas av ingenting. Och vetenskap baserar ju sig på det som vi känner till.

Människan kom inte bara av sig självt, vetenskapen säger snarare motsatsen - människan är en följd av miljontals års utveckling.

Det finns inga riktiga bevis för makroevolution.

Och om vi tittar på de avancerade systemen som människan uppfunnit så ser vi att det finns mycket planering bakom det och specifika syften. Skulle detta system, skapelsen som är mycket mer avancerad än något som människan uppfunnit, råkat organisera sig själv? Med alla de sammanlänkade systemen, omloppen, ’natur’lagarna som håller ihop allting, biologiska system, ta bara cellen och hur den är uppbyggd osv osv?

Om vi tittar med den vetenskapliga måttstocken på det så är sannolikheten omöjlig att det skulle ha kommit till och organiserat sig själv, av slumpmässiga processer. Slump är o-ordning (kaos), huller om buller, utan specifika regler/lagar. Slump skulle inte kunna pussla ihop allt detta, för att sedan inkludera LIV, medvetande allt det som länneteckar en människas inre.

Jag kan rekommendera att titta på denna dokumentär som tar upp olika perspektiv, på enbart att det finns en Skapare, inte så mycket vilken religion är den rätta (även om den också gör det). Och jag rekommenderar att reflektera över det noga och inte bara försöka leta efter luckor och saker att argumentera emot, bara för att kunna motbevisa, då tittar man inte objektivt.Man definierar inte vad som är skapat genom att se hur komplext det är.

Förstår inte? Allt är ju skapat, av det som vi känner till.

Gud är bara nödvändig för att förklara det vi ännu inte kan förklara. Gud är således mer en metafor för vårt icke vetande mer än något annat tycker jag.

Jag håller inte med. Ju mer jag lär mig om hur saker är, desto mer övertygad blir jag att det finns en Skapare bakom det. Jag använder inte Gud till att fylla de luckor som jag inte vet något om. Snarare blir det tvärtom.

Detta är en gammal kliché som folk ekar mellan varandra, men som jag ser det stämmer det inte. Bara en lingvistisk manöver för att försöka förminska trovärdigheten på tron på Gud utan att egentligen säga något.

Om du ser tillbaka genom historien så har vi en lång rad med olika fenomen, numera förklarade med vetenskapen, som då ansetts som argument för ett övernaturligt väsen.

Yes, men som jag skrev, nu när man vet mer så är det ännu mer övertygande att det finns en Skapare.

2013-10-13 20:54
teambanan P27
Jag håller med dig om mycket om det du skriver. Kristendomen blev hi-jacked och omskriven av giriga människor. Men det är orsaken varför uppenbarelsen fortsatte. Genom islam förmedlade Skaparen åter uppenbarelsen i sin rena form och lovade att bevara den som så till Domedagen. Och fram till idag så är Koranen och de autentiska haditherna i sin ursprungliga form.

Om man ska sammanfatta alla abrahemiska religioner kort:
De tror att en allsmäktig, allvetande man gav människan en hjärna - men du är högst förbjuden att använda den.

Detta är inte sant. Det fanns en tid under kyrkans era där man förbjöd vetenskap, att själv läsa Bibeln osv, bara för att dem visste att dessa saker skulle leda till att folk skulle upptäcka hur mycket lögner kyrkan hade fört framför deras ögon. Men det gäller inte all religion. Detta gällde den falska kyrkan. Under samma tid denna era så blomstrade det islamiska samhället med universitet, sjukhus, vetenskap, konst osv.

Utöver det så uppmanar Koranen oss att undersöka sanningen för oss själva, att inte förlita sig på vad andra säger och på hörsägnen. Varje person är ansvarig för sig själv och måste därför själv undersöka sin verklighet.

(49:6)TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte (för tillförlitlighet) kommer till er med en upplysning, försök då reda ut (vad som är sanning), så att ni inte utan att inse det tillfogar (andra) skada och sedan måste ångra vad ni gjort.

(37:156)Eller har ni klara bevis (för vad ni påstår) (37:157)Lägg då fram, om ni talar sanning, den Skrift (som ni stöder er på)!

(27:64)Vem är Den som inleder skapelsen och som därefter skall förnya den och som förser er med det i himlen och på jorden som ni har behov av för er försörjning? Kan det finnas en gud vid sidan av Gud? - Säg: "Lägg fram ert bevis om (ni tror att) det ni säger är sant!

(28:75)(När de tiger) skall Vi låta ett vittne ur varje samfund stiga fram och Vi skall säga (till de förut nämnda): "Lägg fram beviset (för ert påstående)!" Då skall de se att sanningen tillhör Gud. Och allt som de hade diktat upp skall överge dem.

(11:51) Jag begär ingen lön av er, mitt folk, för detta (budskap); min lön får jag bara av Honom som har skapat mig. - Vill ni inte använda ert förstånd

(2:164) I skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen mellan natt och dag, i skeppen som plöjer haven (lastade) med det som är till nytta för människorna, i regnet som Gud sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor – (i allt detta) ligger förvisso budskap till dem som använder sitt förstånd.

(11:51) Jag begär ingen lön av er, mitt folk, för detta (budskap); min lön får jag bara av Honom som har skapat mig. - Vill ni inte använda ert förstånd

(3:118) TROENDE! Sök inte förtrogna vänner bland dem som står utanför er (gemenskap)! De sparar ingen möda för att så förvirring i era led och önskar att ni skall plågas av olyckor och elände. Hatet flödar redan över deras läppar, men vad de bär i sitt inre är långt värre. Vi har låtit er se tecknen – (drag slutsatsen) om ni har förstånd.
Skivsamlare

2013-10-13 22:38
DiggeriDoo

Jo, eftersom vi inte känner till något som har skapas av ingenting. Och vetenskap baserar ju sig på det som vi känner till.

Nej, vi känner inte till att något inte skapats ur "ingenting". Vad som hände vid universums skapelse, formation eller vad man nu vill kalla det är ännu ett mysterium för oss. Vetenskap baseras på teorier som går att falsifiera och testa.

om vi tittar på de avancerade systemen som människan uppfunnit så ser vi att det finns mycket planering bakom det och specifika syften. Skulle detta system, skapelsen som är mycket mer avancerad än något som människan uppfunnit, råkat organisera sig själv? Med alla de sammanlänkade systemen, omloppen, ’natur’lagarna som håller ihop allting, biologiska system, ta bara cellen och hur den är uppbyggd osv osv?


Igen, vi definierar inte skapade ting genom hur intrikata eller komplexa de är. Att universum, världen, livet etc är komplext betyder inte att det måste ha skapats i den meningen att ett övernaturligt väsen satt allt i rullning. Vetenskapen säger inte att universum "råkat" organisera sig självt. Universum bygger på lagar, och allt i universum rättar sig efter det, det är inget spel på chans. Att du ser specifika syften i världen är för att den under miljoner år utvecklats för att just på bästa sätt anpassas till sin omgivning, vilket gör att det kan se ut som att djur är "skapta" för förhållandena de lever i.

Och återigen, att en cell är komplex säger inte någonting om huruvida den är skapt av en intelligent varelse eller inte.

Om vi tittar med den vetenskapliga måttstocken på det så är sannolikheten omöjlig att det skulle ha kommit till och organiserat sig själv, av slumpmässiga processer. Slump är o-ordning (kaos), huller om buller, utan specifika regler/lagar. Slump skulle inte kunna pussla ihop allt detta, för att sedan inkludera LIV, medvetande allt det som länneteckar en människas inre.

Återigen, det är inte slump, universum styrs av lagar. Sen kan man kanske säga att dessa lagar kan vara skapta för att sedan, efter några miljarder år av kosmisk biljard, skapa liv på en liten planet i ett litet hörn i universum.

Angående sannolikheten så la en astrofysiker, Neil deGresse Tyson, fram en bra illustration för detta någonstans - få 1000 personer att stå i rad, alla med vars ett mynt i handen, låt alla singla sitt mynt. Alla som får krona ska sitta ner. Omkring 500 personer sitter ner efter första kastet. Efter andra sitter omkring 750, efter tredje sitter 875 etc etc.. Till slut står oftast en person där, en av tusen, som fått klave så många gånger i rad att personen är sist kvar. Varje gång är det lika osannolikt, men ändå slutar det oftast med att en person står kvar.

Summan summarum är att vi existerar, just på grund av att dessa lagar råder, om de hade varit annorlunda hade vi inte suttit här och diskuterat detta.

Det kan dessutom vara så, vilket många astrofysiker jobbar på, att vi enbart lever i ett av många olika universum - alla med sina lagar. Sett ur det perspektivet kommer vi tillbaka till guden som står för vår okunnighet.


Detta är en gammal kliché som folk ekar mellan varandra, men som jag ser det stämmer det inte. Bara en lingvistisk manöver för att försöka förminska trovärdigheten på tron på Gud utan att egentligen säga något.

Du säger detta, för att i nästa mening säga - "Yes, men som jag skrev, nu när man vet mer så är det ännu mer övertygande att det finns en Skapare.".
Rätta mig om jag har fel, eller lägger ord i din mun, men du anser alltså att vi lever i tiden då vi inte längre kommer att överraskas av nya upptäckter som kan få oss att omvärdera en tro vi fordom haft? Det är ganska absurd enligt min mening, och troligtvis ett sätt som de flesta som levde under en mindre upplyst tid också tänkt på.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"

2013-10-13 22:47
Och jag rekommenderar att reflektera över det noga och inte bara försöka leta efter luckor och saker att argumentera emot, bara för att kunna motbevisa, då tittar man inte objektivt


jag klipper lite till


jag rekommenderar//och inte bara försöka leta efter luckor och saker att argumentera emot//då tittar man inte objektivtva fan mannen..?
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-10-13 23:17
Vad som hände vid universums skapelse, formation eller vad man nu vill kalla det är ännu ett mysterium för oss.

Yes, så det mest logiska är isf att det finns en Skapare bakom.

Människan kom för inte så länge sen fram till att universum en gång måste börjat existera. Detta på grund av att man såg att universum expanderar. Båda dessa fenomen beskrivs i Koranen. Det är ett tecken på att Koranen inte kommer från en människas tankar, utan från Den som skapade allting, som organiserade allting.

Igen, vi definierar inte skapade ting genom hur intrikata eller komplexa de är. Att universum, världen, livet etc är komplext betyder inte att det måste ha skapats i den meningen att ett övernaturligt väsen satt allt i rullning

Det har jag inte sagt heller. Allt är skapt och allt ingår i detta system men den organisation som den befinner sig i. Men jag argumenterar att det mest logiska och det som är mest trovärdigt är att det finns en Skapare bakom.

Vetenskapen säger inte att universum "råkat" organisera sig självt. Universum bygger på lagar, och allt i universum rättar sig efter det, det är inget spel på chans.

Ja, och dessa lagar är som programmerade. Skulle det inte finnas en Programmerare så skulle det råda kaos, o-ordning. Skulle det inte finnas en Skapare så skulle det inte ens komma till existens. Tänk dig inget, och från inget kommer något, allt. Det är ologiskt utan en Skapare. Dem här lagarna kan inte vara det som var orsaken till att liv, sprakade liv uppkom.

Att du ser specifika syften i världen är för att den under miljoner år utvecklats för att just på bästa sätt anpassas till sin omgivning, vilket gör att det kan se ut som att djur är "skapta" för förhållandena de lever i.

Fast det vore ju också ganska onödigt och dumt att lägga en fisk på land och en tiger i havet, eller hur? Självklart lever allting där det passar bäst. Vilket jag ser som ytterligare bekräftelse på en Skapare. Jag förstår att inte alla gör det, jag försöker med min bristfälliga förmåga att framställa det som jag ser, som jag själv inte förut såg.

Och återigen, att en cell är komplex säger inte någonting om huruvida den är skapt av en intelligent varelse eller inte.

Jag argumenterar det motsatta. Tex att en cell har funktioner som är i behov av varandra, samtidigt för att funktionera som en cell, tyder på att den måste ha uppkommit färdig i sig själv, den kan inte ha utvecklats från något, eftersom den ena funktionen är i behov av den andra.

få 1000 personer att stå i rad, alla med vars ett mynt i handen, låt alla singla sitt mynt. Alla som får krona ska sitta ner. Omkring 500 personer sitter ner efter första kastet. Efter andra sitter omkring 750, efter tredje sitter 875 etc etc.. Till slut står oftast en person där, en av tusen, som fått klave så många gånger i rad att personen är sist kvar. Varje gång är det lika osannolikt, men ändå slutar det oftast med att en person står kvar.

Fast det går ju inte likställa med att något kom till av ingenting, eller med att liv plötsligt kom till, eller att allting organiserat sig till detta ypperliga system. Fortfarande är sannolikheten lika med omöjlig i vetenskapliga termer.

Och fortfarande så finns det inga riktiga bevis för makroevolution.

Rätta mig om jag har fel, eller lägger ord i din mun, men du anser alltså att vi lever i tiden då vi inte längre kommer att överraskas av nya upptäckter som kan få oss att omvärdera en tro vi fordom haft? Det är ganska absurd enligt min mening, och troligtvis ett sätt som de flesta som levde under en mindre upplyst tid också tänkt på.

Nej, jag vet att vi kommer upptäcka massor av nya saker. Jag menade absolut inte att vi vet allting nu. Men jag menade att av de många saker som vi har lärt oss, detta fantastiska system, dess uppbyggnad osv säger att saker inte bara är, utan saker är så som dem är för att det just finns intelligent planerande bakom. Allt detta tyder på programmering. Och programmering sker inte av sig själv.

För även om man trodde jorden var platt eller att spermien var en färdigutvecklad person som bara växte i magen, att solen var gud, att man fick tur av amuletter osv, vad man nu kan ta för exempel som man idag vet bättre om, så är det inga av dessa gamla mysterier som falsifierar Skaparen. Egentligen tvärtom, speciellt om man kolla på islams läror. Så många fenomen som finns beskrivna där som modern vetenskap bekräftat.

2013-10-13 23:19
Blweria
Jag tror jag förstår vad du försöker framställa. Att tänka kritiskt är inte samma sak som att i förväg vara inställd på att motbevisa. För då letar man bara efter dessa saker. Man förvränger sin perception och blockerar sitt reflekterande.
Skivsamlare

2013-10-13 23:48
Yes, så det mest logiska är isf att det finns en Skapare bakom.

Människan kom för inte så länge sen fram till att universum en gång måste börjat existera. Detta på grund av att man såg att universum expanderar. Båda dessa fenomen beskrivs i Koranen. Det är ett tecken på att Koranen inte kommer från en människas tankar, utan från Den som skapade allting, som organiserade allting.


Jaha? Okej... Den logiker gick över mitt huvud.. Universums början är ännu ett mysterium för oss - det måste finnas en skapare! Hur tänker du där?

Vilken människa var det som för inte så länge sen kom på det? Det finns en del olika teorier om hur universum "kommit till", om man nu ens kan uttrycka sig så. Att universum expanderar behöver inte betyda att universum en gång inte var, och sen var. Det vet man inte än, och det är just det man försöker ta reda på. Bland annat finns teorier om att universum expanderar, för att sedan implodera, bara för att sedan expandera igen. Jag har ingen vidare lust att börja argumentera om koranen, det är något jag inte känner till väl och är inte särskilt intressant för diskussionen om guds existens.

Men jag argumenterar att det mest logiska och det som är mest trovärdigt är att det finns en Skapare bakom.

Jag är medveten om att detta också är ett vanligt argument, men det du gör är att du hävdar att inget kan komma från ingenting, och utesluter därför att universum skulle kunnat komma till existens, utan en skapare, som i sin tur kunnat komma att existera utan att behöva komma ifrån ingenting.

Fast det vore ju också ganska onödigt och dumt att lägga en fisk på land och en tiger i havet, eller hur? Självklart lever allting där det passar bäst. Vilket jag ser som ytterligare bekräftelse på en Skapare. Jag förstår att inte alla gör det, jag försöker med min bristfälliga förmåga att framställa det som jag ser, som jag själv inte förut såg.

Ja, det vore ganska onödigt. Och de lever där de lever, för att de levt där...

Jag argumenterar det motsatta. Tex att en cell har funktioner som är i behov av varandra, samtidigt för att funktionera som en cell, tyder på att den måste ha uppkommit färdig i sig själv, den kan inte ha utvecklats från något, eftersom den ena funktionen är i behov av den andra.

Okej... Detta låter ytterst diffust.. du får gärna utveckla... Du menar då att vi inte är resultaten av evolution? Att gud plötsligt skapade oss, efter att ha väntat 15 miljarder år för att det kosmiska kulspelet skulle forma sig på rätt sätt?

Fast det går ju inte likställa med att något kom till av ingenting, eller med att liv plötsligt kom till, eller att allting organiserat sig till detta ypperliga system. Fortfarande är sannolikheten lika med omöjlig i vetenskapliga termer.

Det går att likställa med osannolikheten för oss att leva i ett universum där vi, så att säga, kan leva. Vidare så består liv, det vill säga vi och livet omkring oss, till största del av de mest vanliga ämnena i universum. Att liv kom till under dessa förutsättningar kan istället för att vara osannolikt, kanske rentav vara oundvikligt i slutändan.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"
Skivsamlare

2013-10-13 23:56
Ur min synvinkel så ser guden du tror på väldigt mycket ut som en symbol för okunnighet. Vi vet inte hur universum kom till än, och därmed måste det finnas en skapare. Du förstår inte hur livet kan ha uppkommit, därmed en skapare. Jag ser inte att det bygger på logik, jag ser bara att det bygger på vår oförmåga att förstå vissa aspekter i universum. Vi måste ha en skapare, i en mänsklig mening, för att kunna förstå hur vi kommit hit, enbart för att vi ibland inte kan tänka på något annat sätt.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"

2013-10-14 00:20
Universums början är ännu ett mysterium för oss - det måste finnas en skapare! Hur tänker du där?

Fast jag ser inte det som ett mysterium. Jag tror att det en gång började, och kommer en gång att sluta. Precis som allt annat i skapelsen. Och nu får du rätta till mig om jag lägger ord i din mun, men menar du att bara för att vi lär oss HUR något är, att det skulle ta bort Gud ur bilden?

Vilken människa var det som för inte så länge sen kom på det?

Tex Hubble kunde observera hur galaxerna rörde längre ifrån varandra. Men innan honom fanns det också människor som tänkte i dessa banor, bla muslimen Al-Ghazali på tidiga 1000-talet. Men man hade inte ordentliga instrument att observera med på den tiden.

Man kunde då göra antagandet att om man räknar bakåt så kommer man till slut till början av universum. Osv därifrån. Fast allt detta känner du säkert till bättre än mig, så jag förstår inte exakt varför du frågar?

Jag har ingen vidare lust att börja argumentera om koranen, det är något jag inte känner till väl och är inte särskilt intressant för diskussionen om guds existens.

Then you came to the wrong man:D Eftersom detta är en tråd om Jesus (as) så kommer Guds existens med stor sannolikhet att komma upp. Du tycker inte det är alls häftigt eller upphetsande att dessa saker finns med i Koranen? Många människor stänger bara ner när de hör dessa saker och byter ämne. Jag tillskriver inte det till dig, men jag kan inte minnas att jag fick svar från dig heller från den förra tråden när jag presenterade fler sådana exempel.

Jag är medveten om att detta också är ett vanligt argument, men det du gör är att du hävdar att inget kan komma från ingenting, och utesluter därför att universum skulle kunnat komma till existens, utan en skapare, som i sin tur kunnat komma att existera utan att behöva komma ifrån ingenting.

Yes, om Skaparen skulle ha en skapare så skulle den skaparen ha en skaparen osv i all oändlighet. Det skulle aldrig komma till någon skapelse, bara en oändlig kedja av skapare.

Okej... Detta låter ytterst diffust.. du får gärna utveckla... Du menar då att vi inte är resultaten av evolution? Att gud plötsligt skapade oss, efter att ha väntat 15 miljarder år för att det kosmiska kulspelet skulle forma sig på rätt sätt?

Jag menar att vi inte är resultat av evolution. Det finns inga verkliga bevis för det. Jag tror inte heller att människan är så ung som många säger. Jag tror att vi möjligen kan ha levt på jorden tillsammans med dinosaurierna redan. Men ja, jag tror att vi bara kom till. Lite som Cambrian explosion verkar vara.

Det går att likställa med osannolikheten för oss att leva i ett universum där vi, så att säga, kan leva. Vidare så består liv, det vill säga vi och livet omkring oss, till största del av de mest vanliga ämnena i universum. Att liv kom till under dessa förutsättningar kan istället för att vara osannolikt, kanske rentav vara oundvikligt i slutändan.

Men just detta att vi kan leva är pga denna oerhörda finjustering, och sannolikheten för att den skulle komma till av sig själv är lika med noll enligt vetenskapliga referensramar. Naturligt urval kan inte skapa liv, liv som i medvetande, dessa matematiska 'fingeravtryck' som vi finner överallt osv. Det naturliga urvalet måste ha programmerats av ett intellekt. Det är iaf det jag tror på och finner mest övertygande.

2013-10-14 00:21
Ur min synvinkel så ser guden du tror på väldigt mycket ut som en symbol för okunnighet. Vi vet inte hur universum kom till än, och därmed måste det finnas en skapare. Du förstår inte hur livet kan ha uppkommit, därmed en skapare. Jag ser inte att det bygger på logik, jag ser bara att det bygger på vår oförmåga att förstå vissa aspekter i universum. Vi måste ha en skapare, i en mänsklig mening, för att kunna förstå hur vi kommit hit, enbart för att vi ibland inte kan tänka på något annat sätt.

Som sagt, bara för att man vet HUR något är, tar inte bort Skaparen bakom det.
Skivsamlare

2013-10-14 01:04
Fast jag ser inte det som ett mysterium. Jag tror att det en gång började, och kommer en gång att sluta. Precis som allt annat i skapelsen. Och nu får du rätta till mig om jag lägger ord i din mun, men menar du att bara för att vi lär oss HUR något är, att det skulle ta bort Gud ur bilden?

Fast då kan du ju inte prata om att det bygger på vetenskap, då detta område är något vetenskapen ännu inte riktigt klarat ut. Det handlar alltså om en vilja att tro, eller en ovilja att inte tro, eller båda två?

Nej, jag tycker inte på något sätt att upptäckter om hur saker kom till per definition falsifierar konceptet gud. Jag tycker däremot att hela konceptet är blir överflödigt och inte tillför någonting, samt saknar en stark grund att tro på. Att saker förklaras, som tidigare inte kunnat förklaras och tillskrevs gud, numera är förklarade motbevisar inte guds existens, men det fortsätter att ifrågasätta varför en sådan tro är nödvändig.

Tex Hubble kunde observera hur galaxerna rörde längre ifrån varandra. Men innan honom fanns det också människor som tänkte i dessa banor, bla muslimen Al-Ghazali på tidiga 1000-talet. Men man hade inte ordentliga instrument att observera med på den tiden.

Fast att universum expanderar betyder som sagt inte nödvändigtvis att det en gång inte fanns, och sen kom att existera ur ingenting.

Then you came to the wrong man:D Eftersom detta är en tråd om Jesus (as) så kommer Guds existens med stor sannolikhet att komma upp. Du tycker inte det är alls häftigt eller upphetsande att dessa saker finns med i Koranen? Många människor stänger bara ner när de hör dessa saker och byter ämne. Jag tillskriver inte det till dig, men jag kan inte minnas att jag fick svar från dig heller från den förra tråden när jag presenterade fler sådana exempel.

Haha :) Jag diskuterar gärna guds existens, jag är bara inte helt inne på att diskutera religiösa skrifter som sådana. Jag har läst varken koranen eller bibeln och tycker således inte att jag skulle tillföra särskilt mycket, och mest yra runt i mörker. Jag kommer ihåg kommentaren jag inte svarade på, kollade upp infon, och fann ganska snabbt en rad med uppsatser om dessa påstådda gudomliga referenserna som ganska ingående förklarade hur det inte stämde.

Men, eftersom att jag inte själv är insatt i det särskilt bra, eller alls, skulle det bara blivit jag som satt och googlade allt som sas finnas i koranen.

Yes, om Skaparen skulle ha en skapare så skulle den skaparen ha en skaparen osv i all oändlighet. Det skulle aldrig komma till någon skapelse, bara en oändlig kedja av skapare.

Fast varför då ens, i ett logiskt led, behöva denna skapare, som i sin tur inte behöver en skapare. Varför behöver universum en skapare per definition, och inte gud? Varför är det svårt att föreställa sig universum som oändligt, när du konceptet gud ändå innefattar oändlighet. Kort sagt, varför behovet av att ta det ett steg längre, från universum till gud?

Jag menar att vi inte är resultat av evolution. Det finns inga verkliga bevis för det. Jag tror inte heller att människan är så ung som många säger. Jag tror att vi möjligen kan ha levt på jorden tillsammans med dinosaurierna redan. Men ja, jag tror att vi bara kom till. Lite som Cambrian explosion verkar vara.

Hur menar du att det inte finns bevis för evolutionen?

Men just detta att vi kan leva är pga denna oerhörda finjustering, och sannolikheten för att den skulle komma till av sig själv är lika med noll enligt vetenskapliga referensramar. Naturligt urval kan inte skapa liv, liv som i medvetande, dessa matematiska 'fingeravtryck' som vi finner överallt osv. Det naturliga urvalet måste ha programmerats av ett intellekt. Det är iaf det jag tror på och finner mest övertygande.

Som sagt, om det hade varit annorlunda hade vi inte kunnat ha denna diskussion. Eftersom att vi kan komma överens om att åtminstone ett universum existerar, så måste således en typ av regler existera, och de rådande reglerna måste ha haft lika stor chans som alla andra. Men visst, jag blir också häpen av villkoren vi lever i och det är oändligt mycket jag finner väldigt underligt. Jag ser däremot ingen anledning till att för den sakens skull behöva en skapare.

Vidare så finns återigen vetenskapliga teorier om hur vårt universum är långt ifrån det enda. Vilket skulle förklara mycket av mystiken kring villkoren som råder i vårt.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"

2013-10-14 02:23
att tänka objektivt är INTE att köpa skiten innan man sett den heller...
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-10-14 09:38
Fast då kan du ju inte prata om att det bygger på vetenskap, då detta område är något vetenskapen ännu inte riktigt klarat ut. Det handlar alltså om en vilja att tro, eller en ovilja att inte tro, eller båda två?

Fast är det inte generell konsensus att det är så det gick till? Alla vetenskapsmän inriktade i universum håller ju inte med om multiversum teorin.

Jag tycker däremot att hela konceptet är blir överflödigt och inte tillför någonting, samt saknar en stark grund att tro på.

Fast om du inte läst och med öppet sinne undersökt, i det här fallet islam (som jag propagerar för) så kan du ju inte veta om det är överflödigt och inte tillför något. Och även om jag propagerar islam så finns det bits and pieces av sanning och andlig kontakt i alla trosformer.
Men man måste vara villig att ge sig in i leken, studera det och skapa erfarenhet om det. Precis som med en sport, ett spel, ett ämne. Man måste studera det först för att kunna se nyttan och behovet i det.

Det kan ju vara så att du tycker det är överflödigt eftersom du inte upplevt det inre flödet av andlighet. Religion är ju främst det. En kontakt med den andliga verkligheten.

Och jag tycker inte det saknas en grund att tro på en Skapare. Jag tycker att det ter sig vara det mest logiska, om vi tex jämför med vår kunskap om verkligheten och hur saker fungerar. Alla system har en designer.

Att saker förklaras, som tidigare inte kunnat förklaras och tillskrevs gud, numera är förklarade motbevisar inte guds existens, men det fortsätter att ifrågasätta varför en sådan tro är nödvändig.

Jag tillskriver allting till Gud. Det är Gud som format mig, satt på i detta liv, skapat mig i behov av Hans vägledning för att kunna se klart.

Vi är skapta i ett behov av andlig vägledning. Det finns ’natur’lagar för det inre varandet, precis som det finns för den ickemedvetna delen av skapelsen. Precis som växterna, djuren och människorna är i behov av näring för att växa och leva (underkastade), precis som planeterna hålls på sina platser (underkastade), precis som atmosfären skyddar oss från sådant som skulle skada oss, precis som allting har en orsak-verkan, så har människans inre sådana lagar och underkastelser. Vilket också tyder på en design. Vi får dåligt samvete om vi ljuger, skadar någon osv. Vi skapar mentala gropar genom vissa beteenden osv.

Likadant har det andliga konsekvenser på vart vi fokuserar vår tro, våra avsikter osv. Precis som det finns en instruktionsbok för en mobil, finns det en manual för människans liv. Där står alla dessa faktorer som påverkas, hur dem påverkas osv. Man riktar sin uppmärksamhet till korrekt källa, källan av liv, Skaparen, som besitter på all vägledning, att makt, all kraft. Den som visar vägen ut, den som ger framgång, den som ser och hör, som förnimmer, känner till, allt som vi inte gör. Så det är högst nödvändigt skulle jag säga.

Vi kan komma på många av dessa ’lagar’ själva. Men vi själva kan inte extrahera sanningEN av oss själva, vilket vi lätt kan se på alla olika åsikter, ideologier, filosofier, mansskapta religioner osv som finns. Vi är skapta för att ta emot vägledning och hjärtats lugn från källan till vår skapelse.

Fast att universum expanderar betyder som sagt inte nödvändigtvis att det en gång inte fanns, och sen kom att existera ur ingenting.

Men det är det som konsensus råder om väl?

Haha :) Jag diskuterar gärna guds existens, jag är bara inte helt inne på att diskutera religiösa skrifter som sådana. Jag har läst varken koranen eller bibeln och tycker således inte att jag skulle tillföra särskilt mycket, och mest yra runt i mörker

Okej, ja det är ju ganska klot egentligen=) Men kolla gärna på dokumentären jag länkade. Men du verkar inte vara helt ovan med dessa saker som jag skriver så du kan ha hört en del från den. Men iaf, som tankeställare rekommenderar jag den.

2013-10-14 09:38

Jag kommer ihåg kommentaren jag inte svarade på, kollade upp infon, och fann ganska snabbt en rad med uppsatser om dessa påstådda gudomliga referenserna som ganska ingående förklarade hur det inte stämde.

Mjo, du skrev ju lite om det (om bergen). Dock inget som direkt motbevisade det. Och vet inte om du fortsatte följa diskussionen, men Kurt länkade till en sida som ska ta upp 1000 fel i Koranen. Jag kollade runt lite på sidan och fann flera saker som jag själv kunde besvara på. Det var felaktiga tillskrivningar vad Koranen egentligen säger och hur de verserna egentligen är förklarade. Och om jag, som konvertit i bara 4.5 år kan hitta sådana fel så kan nog lärda muslimer kunna förklara ännu mer. Dessa sidor baseras ofta på avsikten att motbevisa religionen, vilket gör att man tillåter sig tolka så som man vill, så att det ska passa den egna åsikten. Vilket ju inte är fair play. Sedan finns det också muslimer som läser in saker bara för att se vetenskapliga fakta också, bara för att förtydliga. Men det många saker som är klara och tydliga som man inte behöver läsa in något på.

Fast varför då ens, i ett logiskt led, behöva denna skapare, som i sin tur inte behöver en skapare. Varför behöver universum en skapare per definition, och inte gud? Varför är det svårt att föreställa sig universum som oändligt, när du konceptet gud ändå innefattar oändlighet. Kort sagt, varför behovet av att ta det ett steg längre, från universum till gud?

Just därför att skapelsen tyder på början och utveckling. Tid och rum började en gång existera, vilket tyder på att det som fanns innan det är oändligt.

Det finns en process av tid, kretslopp som har börja och slut. Det finns också död. Dessa saker tyder på att skapelsen inte är oändlig. Och det är det logiska. Vi behöver inte kunna förklara varför skaparen är oändlig, men det är ändå det mest logiska.

Hur menar du att det inte finns bevis för evolutionen?

Titta på dokumentären, den besvarar en del. Du kan också läsa denna pdf:

http://sv.harunyahya.com/sv/Bocker/146113/OM-EVOLUTIONENS-BEDRAGERI

De ’bevis’ som man använder för makrorevolution är bara teorier som fyller ut de luckor som finns. Det finns inga riktiga bevis.

2013-10-14 09:38
Blweria
att tänka objektivt är INTE att köpa skiten innan man sett den heller...

Nej, vem har sagt att du ska göra det? Eller vem har sagt att jag har gjort det? Eller vad menar du? Kolla på ’skiten’ istället innan du köper eller tittar på andra erbjudanden.
Skivsamlare

2013-10-14 11:26
Fast är det inte generell konsensus att det är så det gick till? Alla vetenskapsmän inriktade i universum håller ju inte med om multiversum teorin.

Att vadå? Konsensus att universum en gång inte fanns, för att sedan skapas ur ingenting? Nej, det råder ingen konsensus om vare sig vad som var innan "big bang" eller exakt vad big bang bestod av. Det råder konsensus om att tid och rum hade sin början där, för oss åtminstone, men det är inte samma sak. Ett oändligt universum är inget som strider mot någon vetenskaplig konsensus, och är oerhört mer logiskt än att behöva en skapare, som i sin tur inte behöver en skapare. En gud tar bara problemet med oändlighet, och förflyttar det från universum till gud.

Alla vetenskapsmän är inte inriktade på string theory eller multiverse teorin, nej. En missuppfattning som ofta uppstår när man har diskussioner om detta är att repliken "det är bara teorier" kommer fram. En teori är i princip den högsta vetenskapliga statusen av en idé, som testats och lyckats förutspå systematiska händelser. Kort sagt, beskriver verkligheten.

Fast om du inte läst och med öppet sinne undersökt, i det här fallet islam (som jag propagerar för) så kan du ju inte veta om det är överflödigt och inte tillför något. Och även om jag propagerar islam så finns det bits and pieces av sanning och andlig kontakt i alla trosformer.
Men man måste vara villig att ge sig in i leken, studera det och skapa erfarenhet om det. Precis som med en sport, ett spel, ett ämne. Man måste studera det först för att kunna se nyttan och behovet i det.


Fast om jag inte ser något behov av en gud för att förklara verkligheten, varför ska jag då sätta mig och läsa igenom tusentals sidor av detta? Det finns hur mycket information där ute att ta till sig att man måste "prioritera". Därmed inte sagt att jag inte har något intresse av att läsa det, det är något jag både vill och troligtvis kommer göra när jag får tid, mestadels bara för att jag tycker det är en intressant aspekt av människans existens och tankehistoria. Jag tror dock inte att jag kommer bli särskilt överraskad av någon av dem.

Mjo, du skrev ju lite om det (om bergen). Dock inget som direkt motbevisade det.

Just det, kommer ihåg det nu. Ja, det där om bergen är ju rakt av felaktigt. Berg är resultat av jordbävningar, således är bergiga områden mer utsatta för jordbävningar än andra. Det enda jag kunde hitta som på något sätt skulle styrka det påståendet är att berg under vattenytan ibland kan ha funktionen som beskrivs, dvs att de dämpar jordbävningar, men även där ibland förvärrar. Men det är ju föga imponerande med tanke på påståendet du beskrev ur koranen.

Just därför att skapelsen tyder på början och utveckling. Tid och rum började en gång existera, vilket tyder på att det som fanns innan det är oändligt.

Tid och rum "började" en gång att existera i nuvarande form, men det betyder inte att det inte kan vara oändligt. Det är en felaktig slutsats som kommer ur vår oförmåga att föreställa oss flera "början" efter våra mänskliga referensramar. Det är inte början i den meningen att den förutsätter att ingenting fanns innan.

Det finns en process av tid, kretslopp som har börja och slut. Det finns också död. Dessa saker tyder på att skapelsen inte är oändlig.

Ja, precis. Och detta är det mänskliga problemet. Vi observerar konstant en början som leder till ett slut, och har därför behovet av att applicera detta tankesätt på allt annat, tills vi kan tillskriva oändligheten något, eller någon.

Men alla dessa början och slut, som vi observerar på jorden, är inte början och slut i den meningen som man vill applicera på universum. Det som lever och sedan dör här, är temporära tillstånd. Ingenting skapas när något, eller någon, föds och ingenting förstörs när något, eller någon dör.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"
Skivsamlare

2013-10-14 11:26
Titta på dokumentären, den besvarar en del. Du kan också läsa denna pdf:

http://sv.harunyahya.com/sv/Bocker/146113/OM-EVOLUTIONENS-BEDRAGERI

De ’bevis’ som man använder för makrorevolution är bara teorier som fyller ut de luckor som finns. Det finns inga riktiga bevis.


Ärligt talat, detta var ju ren smörja - "Men sanningen är att Darwin inte var dess upphovsman, och inte heller vilar teorin på vetenskapliga bevis. Teorin består av en anpassning till naturen av den antika dogmen i materialistisk filosofi. Trots att det inte stöds av vetenskapliga upptäckter, stöds teorin blint i andan av materialistisk filosofi.". Makroevolutionen vilar på något som kan beskrivas som bokstavligt talat tonvis med bevis.

Boken invänder för med att teorin är helt ovetenskaplig, vilket ju gör det logiskt att det råder en konsensus sen ett bra tag inom vetenskapen. Sen smutskastar den Darwin lite genom att kalla honom rasist. Jag vet inte om Darwin var rasist, det skulle inte förvåna mig, eftersom att det var ett ganska vanligt tankesätt på den tiden, och vi är alla barn av vår tid på ett eller annat sätt. Darwins eventuella rasism har dock absolut ingenting att göra med hans teori, eller hur? Sen går skriveriet vidare i att konstatera att det skulle vara hemskt att leva i ett utpräglat darwinistiskt samhälle. Visst skulle det vara det, det kan nog de flesta hålla med om. Men igen, på vilket sätt skulle detta motbevisa teorin. Det slutar istället i en "det skulle vara tråkigt om det var sant, så jag tänker påstå för alltid att det inte är det".
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"
Skivsamlare

2013-10-14 11:31
Vad jag menar med att det inte har någonting att göra med Darwins själva teori, menar jag att dess sanning inte kan motbevisas med att invända att den kan leda till rasism.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"

2013-10-14 12:27
du har lite smått oskyldigt rekomenderat det. och kom inte med en fråga på det, att spela dum passar dig visserligen med det stinker ändå
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-10-14 16:37
1. en klok man

2. att sprida närvaro och kärlek


3. Troligtvis mörkare än de flesta målningar på honom.
I got an idea so smart my head would explode if I even began to know what I was talking about" -Peter Griffin

2013-10-14 23:08
Yerundov
Att vadå?

Att big bang är fenomenet som frambringade vårt universum. Det verkar vara konsensus då barns skolböcker skriver något i stil med att ’först fanns inget. Inte ens tid och rum. Sedan kom en exposition som…’

Ett oändligt universum är inget som strider mot någon vetenskaplig konsensus, och är oerhört mer logiskt än att behöva en skapare, som i sin tur inte behöver en skapare. En gud tar bara problemet med oändlighet, och förflyttar det från universum till gud.

Jag förstår att det finns två valmöjligheter här. Jag personligen är på åsikten att det är omöjligt att universum alltid har funnits. Hur kan något inte ha en början? Allting måste börja, om man går bakåt tillräckligt mycket. Vilket existensen av tidsförlopp tyder på.

Men alla dessa början och slut, som vi observerar på jorden, är inte början och slut i den meningen som man vill applicera på universum. Det som lever och sedan dör här, är temporära tillstånd. Ingenting skapas när något, eller någon, föds och ingenting förstörs när något, eller någon dör.

Jag håller med i de två sista meningarna. Men jag argumenterar att universum också existerar i ett temporärt tillstånd. Bara att den har mycket större skala än vi har på vår skala. Tiden förflyter mycket saktare sett från ’universums perspektiv’. Därför kan det te sig som oändligt, bara för det är så mycket större än oss och den korta tid vi är här.

Just det, kommer ihsåg det nu. Ja, det där om bergen är ju rakt av felaktigt. Berg är resultat av jordbävningar, sålede är bergiga områden mer utsatta för jordbävningar än andra.

Men detta är inget som avvisar att bergen, sedan dem bildats, eller att det kring just bergen skulle finnas större risk för jordbävningar, har en stöttande effekt för jordplattorna som ligger längre bort. De blir ju som pålar nere i marken som stoppar ’trafiken’ /rörelsen.
Ärligt talat, detta var ju ren smörja - "Men sanningen är att Darwin inte var dess upphovsman, och inte heller vilar teorin på vetenskapliga bevis.

Är det inte sant? Dessa tankar fanns innan honom. Han lyckades framställa dem och få ut dem så att dem spred sig.

Teorin består av en anpassning till naturen av den antika dogmen i materialistisk filosofi.

Det är ju också sant. Denna teori fick fäste i en specifik historisk kontext. En tid då man kollektivt kastade bort den kristna läran för man upptäckte hur den hade manipulerat och hållit undan vetenskap. Så detta ledde till det felaktiga beslutet att även kasta bort Gud i sin verklighetsuppfattning, och således letade efter förklaringar som exkluderade en Skapare, och istället ersatte allting med materialistiska läror. Men samtidigt denna period som gick islam och vetenskap ytterst bra hand i hand. Det var bara kyrkan som hade agerat tyranniskt, inte den ursprungliga religiösa läran.

Trots att det inte stöds av vetenskapliga upptäckter, stöds teorin blint i andan av materialistisk filosofi.".

Makroevolutionen vilar på något som kan beskrivas som bokstavligt talat tonvis med bevis.

Jag håller inte med. Jag har tittat och läst sidor som folk länkat till mig men jag kan inte se några bevis. Det finns en sak, och så finns det en annan sak. Och mellan dessa finns en tomrum. Och detta tomrum fyller man i med sina egna gissningar. Det är inte bevis.

Men egentligen så är också dessa saker som du kommenterar ur boken oviktiga i sammanhanget då vi diskuterar evolution. Det är inte det som du tar upp som är argumenten som används mot makroevolution. Det du citerar är bara en introduktion. Du måste läsa vidare för att komma till det andra.

2013-10-14 23:09
Blweria
du har lite smått oskyldigt rekomenderat det. och kom inte med en fråga på det, att spela dum passar dig visserligen med det stinker ändå

Den enda som spelar dum är du, det är ett sätt för dig att undvika mina poänger som du inte kan svara på.

Innan jag såg dokumentären själv så hade jag redan reflekterat över de argument som den tar upp, i en lång process, och som alla vet kommit till slutsatsen att det finns en skapare. Så jag har inte bara accepterat dem, som du verkar försöka framställa.

2013-10-14 23:25
och som alla vet kommit till slutsatsen att det finns en skapare.


ja? och så vill du att den nästa som ser "dokumentären" ska ha samma sinne som hade när du såg den så den vaggas in i samma lögn och skit som du vaggats in i?
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain
Skivsamlare

2013-10-15 00:06
Att big bang är fenomenet som frambringade vårt universum. Det verkar vara konsensus då barns skolböcker skriver något i stil med att ’först fanns inget. Inte ens tid och rum. Sedan kom en exposition som…’

Jaså? Det står så i skolböcker? Det har jag väldigt svårt att tro. Men om det nu gör det i några böcker så kanske det i bästa fall är i ett rent pedagogiskt syfte, för att inte ge hela dosen på en gång så att säga. Det råder iaf ingen konsensus om att det inte fanns något innan big bang.

Jag förstår att det finns två valmöjligheter här. Jag personligen är på åsikten att det är omöjligt att universum alltid har funnits. Hur kan något inte ha en början? Allting måste börja, om man går bakåt tillräckligt mycket. Vilket existensen av tidsförlopp tyder på.


Nej, det är återigen våra begränsade referensramar som leder dig till den slutsatsen. Och återigen, du påstår att allt måste ha en början, precis allt, inkluderat universum... förutom din gud. Det enda du har gjort då är att ta en genväg till en slutsats, för att slippa göra jobbet som krävs för att klura ut hur det faktiskt gick till.

Men detta är inget som avvisar att bergen, sedan dem bildats, eller att det kring just bergen skulle finnas större risk för jordbävningar, har en stöttande effekt för jordplattorna som ligger längre bort. De blir ju som pålar nere i marken som stoppar ’trafiken’ /rörelsen.

Du menar då att gud skapade jordbävningar, för att kunna skapa berg, vars syfte ska vara att stoppa jordbävningar? Personligen tycker jag att det är fullkomligt absurt, minst sagt.

Jag hittar ingen vetenskaplig fakta söm stödjer din tes att bergen förhindrar jordbävningar heller, förutom det undantaget jag nämnde i mitt förra svar. Vidare, på vilket sätt ifrågasätter det inte att bergen skulle ha en skyddande effekt när jordbävningar inträffar oftare omkring dessa stöttande berg, än någon annanstans?

Jag håller inte med. Jag har tittat och läst sidor som folk länkat till mig men jag kan inte se några bevis. Det finns en sak, och så finns det en annan sak. Och mellan dessa finns en tomrum. Och detta tomrum fyller man i med sina egna gissningar. Det är inte bevis.

Vad är det för tomrum du pratar om? Jag tror inte att du kan ha läst särskilt noga, det finns inte en seriös biolog idag som skulle motsätta sig evolutionsteorin. Bevisen för det är så övertygande att även troende vetenskapsmän inte motsätter sig dess sanning, utan inkorporerar den i deras tro. Teorin i sig förutsätter liksom inte avsaknad av ett högre väsen.

Men egentligen så är också dessa saker som du kommenterar ur boken oviktiga i sammanhanget då vi diskuterar evolution. Det är inte det som du tar upp som är argumenten som används mot makroevolution. Det du citerar är bara en introduktion. Du måste läsa vidare för att komma till det andra.

Vad är då de grundläggande argumenten? Jag läste de första styckena, såg sedan att det efter de första intetsägande texterna började handla om hur de värsta samhällena i modern historia varit byggda på evolutionsteorins grund. Sedan satte de snyggt in islam som sanningen, och svaret med stort S på alla livets frågor. På vilket sätt skulle allt detta vara ett argument mot evolutionen?
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"

2013-10-15 11:06
De blir ju som pålar nere i marken som stoppar ’trafiken’ /rörelsen.


pålar hur?
som ett träds rötter binder jord?

berg är bara en biprodukt.
berg i sig själv kan orsaka skakningar i marken. dom växer och kan bli för höga för sin grund.
och berg försvinner med tiden.


och ärligt, plockar du all din geologiska info från konvertitguiden?
det känns verkligen vetenskapligt och inte alls iq-befriat.


"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-10-15 12:23
Yerundov
Jaså? Det står så i skolböcker? Det har jag väldigt svårt att tro.

Det gör det. Och det är nya läroböcker utformade efter den nya läroplanen (2011).

Men om det nu gör det i några böcker så kanske det i bästa fall är i ett rent pedagogiskt syfte, för att inte ge hela dosen på en gång så att säga. Det råder iaf ingen konsensus om att det inte fanns något innan big bang.

Okej, men det finns många som säger det iaf. Och många som kommer med andra förklaringar. Det vi med säkerhet vet är att vårt universum kom till med big bang?

Nej, det är återigen våra begränsade referensramar som leder dig till den slutsatsen.

Om vi har svårt att ens komma fram till om big bang, hur begränsat är det då inte att påstå att det fanns något annat innan vårt universum.

Vetenskap går ju ut på att extrahera sanning genom att observera och falsifiera m.m. Och då är det mest troliga att universum också är i ett temporärt tillstånd. Det är andra påståenden som är begränsade.

Och återigen, du påstår att allt måste ha en början, precis allt, inkluderat universum... förutom din gud. Det enda du har gjort då är att ta en genväg till en slutsats, för att slippa göra jobbet som krävs för att klura ut hur det faktiskt gick till
.
Egentligen inte, eftersom organisation och struktur, syfte osv tyder på att det finns en designer. Det tyder på intelligens. Det är mer logiskt att det finns en Skapare till något som existerar än att det inte finns en Skapare. Så att det finns en Skapare måste inte förklaras, och kan inte förklaras, för det är utanför vår begränsade insyn i verkligheten.

Du menar då att gud skapade jordbävningar, för att kunna skapa berg, vars syfte
ska vara att stoppa jordbävningar?

Om du vill lägga det så. Jorden kom ju till genom långa processer, där en del i processen var att det var konstant rörelse i jordplattorna, magma överallt, inte koldioxid osv. Sedan kom regn som gjorde att allting svalnade och kunde stabilisera sig. Och till slut berg som höll emot plattorna så att det skulle ’ge plats’ åt grönska att ta form. Innan det kunde det inte finnas liv. Sedan när processerna var klara så kom djuren, jinnerna och människorna till sist.

Jag hittar ingen vetenskaplig fakta söm stödjer din tes att bergen förhindrar jordbävningar heller, förutom det undantaget jag nämnde i mitt förra svar.

Kanske det är en sådan fråga som ännu inte är helt besvarad.

Vidare, på vilket sätt ifrågasätter det inte att bergen skulle ha en skyddande effekt när jordbävningar inträffar oftare omkring dessa stöttande berg, än någon annanstans?

För att man bygger mestadels på plana ytor, det är mer fördelaktigt ur många perspektiv, inte vid foten av ett berg. Detta berg stabiliserar jordplattorna under de plana ytorna kan man ju då anta.

Vad är det för tomrum du pratar om?

Tex att man jämför fossil från olika perioder och drar slutsatsen att den ena utvecklades från den andra och att det idag är det ett annat djur. Det är fantasi, inte vetenskap.

Jag tror inte att du kan ha läst särskilt noga, det finns inte en seriös biolog idag som skulle motsätta sig evolutionsteorin.

Jo, det finns en del.

Bevisen för det är så övertygande att även troende vetenskapsmän inte motsätter sig dess sanning, utan inkorporerar den i deras tro.

Vissa, inte alla.

Teorin i sig förutsätter liksom inte avsaknad av ett högre väsen.

Nej, det gör det inte.

Vad är då de grundläggande argumenten? Jag läste de första styckena, såg sedan att det efter de första intetsägande texterna började handla om hur de värsta samhällena i modern historia varit byggda på evolutionsteorins grund. Sedan satte de snyggt in islam som sanningen, och svaret med stort S på alla livets frågor. På vilket sätt skulle allt detta vara ett argument mot evolutionen?

Du har fortfarande inte läst tillräckligt långt. Du kan få fram en innehållsförteckning, där står vad varje kapitel handlar om. Jag tror du kan börja på kapitel fyra.

2013-10-15 12:25
Blweria
Det är ingen som tvingar dig att titta. Det var en rekommendation för dem som ville se vad argumenten för en Skapare är.

och ärligt, plockar du all din geologiska info från konvertitguiden?

Ah, för det är konvertitguiden som kommit på detta. Ahhhhhhhh
Skivsamlare

2013-10-15 12:51
Det vi med säkerhet vet är att vårt universum kom till med big bang?

Big bang är namnet vi gett på ett fenomen vi ännu inte riktigt förstått, att du sen vill läsa in gud i det är ditt val, men det valet vilar inte på vetenskap oavsett hur mycket du vill tro att det gör det.


Om vi har svårt att ens komma fram till om big bang, hur begränsat är det då inte att påstå att det fanns något annat innan vårt universum.

Vetenskap går ju ut på att extrahera sanning genom att observera och falsifiera m.m. Och då är det mest troliga att universum också är i ett temporärt tillstånd. Det är andra påståenden som är begränsade.


Men, jisses. Detta handlar om vårt universum för 15 miljarder år sedan, och du tycker att det är konstigt att vi har svårigheter att förstå det ännu, bara drygt ett sekel efter att Einstein lanserade relativitetsteorin?

Det du säger är ju att för att vi inte ännu förstått mekanismerna bakom big bang, eller vad big bang bestod utav så är det mer logiskt att anta att universum är ändligt och att det finns en skapare? Varför skulle det vara mest troligt att universum är i ett temporärt tillstånd? Vi känner inte till att något uppstått ur intet, men det är just det du vill påstå.

Egentligen inte, eftersom organisation och struktur, syfte osv tyder på att det finns en designer. Det tyder på intelligens. Det är mer logiskt att det finns en Skapare till något som existerar än att det inte finns en Skapare. Så att det finns en Skapare måste inte förklaras, och kan inte förklaras, för det är utanför vår begränsade insyn i verkligheten.

Och detta skulle inte vara en genväg till en slutsats? Du har ett problem framför dig, du hävdar bestämt (utan att vidare forska om ämnet) att det är utom vårt förstånd, därefter uppfinner du en skapare, som i sin tur är utom vårt förstånd, som du säger dig ha skapat ett universum vars födsel är utom vårt förstånd. Du frigör dig från all anledning att vilja veta mer om vårt universum.

Kanske det är en sådan fråga som ännu inte är helt besvarad.

Och där har vi det. Det mest ovetenskapliga argumentet man kan komma med - "Det finns inget som stödjer min teori om att bergen skyddar oss från jordbävningar, men jag ska tro på det, för att jag utgår ifrån att vi inte vet allt om detta ännu"

För att man bygger mestadels på plana ytor, det är mer fördelaktigt ur många perspektiv, inte vid foten av ett berg. Detta berg stabiliserar jordplattorna under de plana ytorna kan man ju då anta.

Va? Vad har detta med saken att göra, var vi bygger våra hus? Du påstår gång på gång något som du inte kan styrka, och därtill är högst otroligt efter vad vi vet.

Tex att man jämför fossil från olika perioder och drar slutsatsen att den ena utvecklades från den andra och att det idag är det ett annat djur. Det är fantasi, inte vetenskap.

Man utvecklade en teori, som lyckats förklara utvecklingen av liv på vår planet, och fortsätter att hela tiden styrkas med nya fossiler. Det är inte fantasi, det är vetenskap.

Om vi tar ögat som ett exempel, så kan vi se genom fossiler hur det har utvecklats till vad det är idag. Fossiler går utan undantag från simpla till komplexa. Och jo, hittar du en biolog som motsätter sig evolutionsteorin så kan jag slå vad om att det biologen ifråga är antingen religiös och har ett motiv för sin tro, eller lite smått galen.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"

2013-10-15 13:10
så det va bara en propagandafilm. skönt att det är utrett.

och ärligt talat. läs på om berg innan du spyr ut din bristande kunskap som mest handlar om att likna saker vid annat(som inte är relevant) men som är relativt lätt att ta in för den som inte läst på.

"tältpinne" t ex.

De blir ju som pålar nere i marken som stoppar ’trafiken’ /rörelsen.


nej, inget berg har stoppat någon rörelse. beg växer och med det bevisas att rörelsen fortfarande sker.

"menmenememnemen, det stoppar in rörelsen" nej, ett massiv bergskedja som hamalaya är en fis jämfört med dom krafter som rör sig under jordskorpan. det finns ingen möjlighet att stoppa den rörelsen.

rörelserna i vår underjord är inkonsekvent, det går lite olika snabbt här och var och ingen hastighet är konstant. och det beror på att mer än halva vår jord är flytande fortfarande. flytande energi/magma, om man så vill, som vill upp. ibland hittar den upp och bildar nya berg/landområden


Tex att man jämför fossil från olika perioder och drar slutsatsen att den ena utvecklades från den andra och att det idag är det ett annat djur. Det är fantasi, inte vetenskap.


syftet som "skaparen" hade med dessa livsformer som finns att betrakta som fossil idag är då? för visst var "skaparen" intelligent? och inte en sadistisk jävlen som testat arter för att se dom gå under...
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-10-15 13:41
Big bang är namnet vi gett på ett fenomen vi ännu inte riktigt förstått, att du sen vill läsa in gud i det är ditt val, men det valet vilar inte på vetenskap oavsett hur mycket du vill tro att det gör det.

Den vilar på det sättet som vi känner till verkligheten.

Men, jisses. Detta handlar om vårt universum för 15 miljarder år sedan, och du tycker att det är konstigt att vi har svårigheter att förstå det ännu, bara drygt ett sekel efter att Einstein lanserade relativitetsteorin?

Det är det jag menar. Hur begränsat är det då inte att prata om, OM det fanns något innan.

Varför skulle det vara mest troligt att universum är i ett temporärt tillstånd?

Eftersom ALLT annat i skapelsen är det. Och universum är en del av skapelsen, inte Skapare.

Vi känner inte till att något uppstått ur intet, men det är just det du vill påstå.

Vi känner till att allt som sätts ihop, organiseras, systematiseras, att det som skapas har ett syfte har en Skapare. Att allt bara har funnits för evigt är en mycket långsökt tanke.

Du har ett problem framför dig, du hävdar bestämt (utan att vidare forska om ämnet) att det är utom vårt förstånd, därefter uppfinner du en skapare, som i sin tur är utom vårt förstånd, som du säger dig ha skapat ett universum vars födsel är utom vårt förstånd. Du frigör dig från all anledning att vilja veta mer om vårt universum.

Nej, för oavsett hur det är, oavsett när det började, så behöver något skapat ha en Skapare. Jag utforskar gärna ämnet och många andra därtill, utmed min kapacitet att förstå det.

Jag har inte uppfunnit en Skapare, Skaparen har ’uppfunnit’ oss och sedan förmedlat Sin existens till oss så som Han tycker passar bäst för det syfte vi är skapta. Människan har alltid trott på en Skapare och människan föds med en inneboende fallenhet att tro på en Skapare.

Och där har vi det. Det mest ovetenskapliga argumentet man kan komma med - "Det finns inget som stödjer min teori om att bergen skyddar oss från jordbävningar, men jag ska tro på det, för att jag utgår ifrån att vi inte vet allt om detta ännu"

Fast det finns ju inget som motbevisar det heller, så ur den vinkeln gör du exakt samma sak.

Va? Vad har detta med saken att göra, var vi bygger våra hus? Du påstår gång på gång något som du inte kan styrka, och därtill är högst otroligt efter vad vi vet.

Jag tänker bara, till något som det inte finns något bekräftat svar ännu, verkar det som. Jag säger inte att det måste vara så. Jag menar att bara för att det är mest aktivitet nära bergen, betyder inte att dem inte har en stabiliserande effekt på jordplattorna i de ’när’liggande områdena.

Man utvecklade en teori, som lyckats förklara utvecklingen av liv på vår planet, och fortsätter att hela tiden styrkas med nya fossiler. Det är inte fantasi, det är vetenskap.

Nej. Att en teori lyckas förklara något gör det inte till sanning. Bevis en förklaring är inte samma sak.

Om vi tar ögat som ett exempel, så kan vi se genom fossiler hur det har utvecklats till vad det är idag. Fossiler går utan undantag från simpla till komplexa.

Nej, inte helt sant. Titta på dokumentären och läs boken.

Och jo, hittar du en biolog som motsätter sig evolutionsteorin så kan jag slå vad om att det biologen ifråga är antingen religiös och har ett motiv för sin tro, eller lite smått galen.

Så religiösa biologer kan inte vara lika kunniga eller mer därtill bara för att dem är religiösa? Exakt samma sak går att vända mot den ateistiske biologen, som har ett ateistiskt motiv framför sig. Vi lever i ett samhälle där ateism är en del av indoktrineringen, så det är inte så konstigt att majoriteten är det och samtidigt köper den fina förklaringen om makrorevolution.

2013-10-15 13:42
Blweria
nej, inget berg har stoppat någon rörelse. beg växer och med det bevisas att rörelsen fortfarande sker.

Att berg växer säger inget om dess stabiliserande effekt.

2013-10-15 13:49
bevisa dess stabiliserande effekt då!
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain
Skivsamlare

2013-10-15 14:12
Den vilar på det sättet som vi känner till verkligheten.

Ehm, nej. Som du känner till den kanske, men inte som vetenskapen känner till den, och det är det vi pratar om.

Det är det jag menar. Hur begränsat är det då inte att prata om, OM det fanns något innan.

Det är ju du som pratar om att det bestämt inte fanns något innan. Du hävdar något som du inte vet något om, vetenskapen söker förklara det och har inte kommit fram till något definitivt ännu, vilket inte är samma sak som att vi aldrig kommer att komma fram till det.

Eftersom ALLT annat i skapelsen är det. Och universum är en del av skapelsen, inte Skapare.

Nej, allt annat i "skapelsen" har inte en början och slut i den meningen som du vill applicera på universum, jag trodde vi redan kommit fram till det.

Vi känner till att allt som sätts ihop, organiseras, systematiseras, att det som skapas har ett syfte har en Skapare. Att allt bara har funnits för evigt är en mycket långsökt tanke.

Nej igen, det är en premiss du sätter upp innan du kommit till din slutsats. Du konstaterar att universum är skapat, redan innan du kommit till slutsatsen att universum har en skapare. Det är absurd logik. Din premiss innehåller redan det du vill bevisa.

Vidare är det långsökta här att anta att universum skapats i ett syfte, utan något som helst som stödjer detta. Det är ännu en av dina premisser där du redan i premissen lägger in det du vill bevisa.

Fast det finns ju inget som motbevisar det heller, så ur den vinkeln gör du exakt samma sak.

Jag utgår inte ifrån att något är sant utan belägg, och till och med saker som talar emot min tro. Jag förstår inte hur du tänker här. Du säger ju att du tror på något - med anledning av att det inte kan motbevisas.

Nej. Att en teori lyckas förklara något gör det inte till sanning. Bevis en förklaring är inte samma sak.

Va? Det är just det teorier gör. En teori som lyckas förklara och styrkas av beviset är en lyckad teori, vare sig beviset är fysiskt eller förutsägelser som systematiskt bekräftas.

Nej, inte helt sant. Titta på dokumentären och läs boken.

Kanske du ska ta och läsa en bok om evolutionen också? Gärna något seriöst och inte något som skrivits av någon med ett religiöst syfte.

Så religiösa biologer kan inte vara lika kunniga eller mer därtill bara för att dem är religiösa? Exakt samma sak går att vända mot den ateistiske biologen, som har ett ateistiskt motiv framför sig. Vi lever i ett samhälle där ateism är en del av indoktrineringen, så det är inte så konstigt att majoriteten är det och samtidigt köper den fina förklaringen om makrorevolution.

Religiösa biologer och religiösa människor i allmänhet kan vara mycket kunnigare, långt mycket mer kunnigare och smartare än jag själv.

Men, med det sagt, så redan innan en religiös person som tror på Genesis eller något liknande sätter sig och börjar kolla på beviset för en liknande teori som evolutionen så har den personen redan en starkt förutfattad mening om hur det egentligen gick till.

Nej, man kan inte säga samma sak om ateism, för ateism är inget trossystem, det är något du fått om bakfoten. Det är en avsaknad av en tro på ett högre väsen. En ateistisk biolog går inte in med en förutfattad mening att gud bestämt inte finns, en ateist går in med utgångspunkten att inget talar för det än, precis som personen i fråga förhåller sig till alla andra idéer.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"
Skivsamlare

2013-10-15 14:17
Alla andra idéer som saknar grund menar jag.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"
Skivsamlare

2013-10-15 14:32
Annars kan du ju börja här, och sen säga att det är fantasi och inte vetenskap.

http://https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_of_common_descent
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"

2013-10-15 14:54
DiggeriDoo aa ok, tack för ett utförligt svar i alla fall! Är inte särskilt påläst när det kommer till jesus osv
Denna användare har skrivit alla inlägg där användaren har tagits bort från whoa.
Poet

2013-10-15 18:33
At the gates of Eternity...

2013-10-15 21:57
Yerundov
Ehm, nej. Som du känner till den kanske, men inte som vetenskapen känner till den, och det är det vi pratar om.

Fast i verkligheten som vi erfar så har de skapta sakerna en skapare. De kommer inte till av sig själva färdiga med instruktionsbok och användningsområde.

Det är ju du som pratar om att det bestämt inte fanns något innan. Du hävdar något som du inte vet något om, vetenskapen söker förklara det och har inte kommit fram till något definitivt ännu, vilket inte är samma sak som att vi aldrig kommer att komma fram till det.

Jag är inte ensam om den åsikten. Det kommer säkerligen finnas ett antal teorier som SKULLE KUNNA VARA(ett mycket vanligt begrepp inom dessa teorier) om universums begynnelse m.m. Men egentligen så spelar det inte ens någon roll hur det är. Att svara på sådana frågor är mycket intressant förvisso, men inte syftet med detta liv. Och jag litar mer på Skaparen, som är den som faktiskt var där, och den som skapade någonting från ingenting, än några vetenskapsmän många miljoner år senare.

Nej, allt annat i "skapelsen" har inte en början och slut i den meningen som du vill applicera på universum, jag trodde vi redan kommit fram till det.

Nej, du har påstått det, jag har inte hållit med om den åsikten bara. Eftersom allt annat i skapelsen har en förgänglig existens så är det mer logiskt att universum består av samma järn och skrot.

Nej igen, det är en premiss du sätter upp innan du kommit till din slutsats. Du konstaterar att universum är skapat, redan innan du kommit till slutsatsen att universum har en skapare. Det är absurd logik. Din premiss innehåller redan det du vill bevisa.

Nej, jag var inte troende förut. Jag trodde inte på dessa saker förut. Jag har vart tvungen att ifrågasätta den världsbild jag hade flera gånger, för skynket har dragits för mina ögon flera gånger. Jag trodde inte på en Skapare. Men med de bevis som jag fick se övertygade mig.

Vidare är det långsökta här att anta att universum skapats i ett syfte, utan något som helst som stödjer detta. Det är ännu en av dina premisser där du redan i premissen lägger in det du vill bevisa.

Eftersom allting har ett syfte, så finns syftet redan inbyggt. Planeterna cirkulerar i sina banor, biet befruktar blommorna, regnet ger näring åt blommorna, osv för att allting ska hålla ihop.

Jag utgår inte ifrån att något är sant utan belägg, och till och med saker som talar emot min tro. Jag förstår inte hur du tänker här. Du säger ju att du tror på något - med anledning av att det inte kan motbevisas.

Finns det något som motbevisar teorin att bergen är stöttepelare från jordbävning.

Va? Det är just det teorier gör. En teori som lyckas förklara och styrkas av beviset är en lyckad teori, vare sig beviset är fysiskt eller förutsägelser som systematiskt bekräftas.

Vad jag menade var att man kan hitta på en teori som låter bra och trovärdig utan att den behöver vara det. Och det är vad evolutionsteorin har lyckats göra. Några bevis finns inte.

Kanske du ska ta och läsa en bok om evolutionen också? Gärna något seriöst och inte något som skrivits av någon med ett religiöst syfte.

Jag har inte läst en bok, det har jag inte, men jag har läst flera sidor som olika folk länkat till mig, senast denna: http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/

Nej, man kan inte säga samma sak om ateism, för ateism är inget trossystem, det är något du fått om bakfoten. Det är en avsaknad av en tro på ett högre väsen. En ateistisk biolog går inte in med en förutfattad mening att gud bestämt inte finns, en ateist går in med utgångspunkten att inget talar för det än, precis som personen i fråga förhåller sig till alla andra idéer.

Well, I did=) Det spelar ingen roll om ateism inte är ett trossystem. Det är en idé att förklara saker utan Gud. Ateisten ser många gånger de vetenskapliga upptäckterna som bekräftelse att man inte längre behöver tro på Gud, som du själv uttryckte det. Ingen kan ha undgått att det finns en stor plattform för ateister att kalla bort folk från tron på Gud. Där de lägger stor del av sina karriärer till detta ’kall’.
Skivsamlare

2013-10-15 22:53
DiggeriDoo

Fast i verkligheten som vi erfar så har de skapta sakerna en skapare. De kommer inte till av sig själva färdiga med instruktionsbok och användningsområde.


Men... Vi vet att sakerna vi skapar är skapta... för att vi skapat dem! Den analogin är ju minst sagt bristande.

Jag är inte ensam om den åsikten. Det kommer säkerligen finnas ett antal teorier som SKULLE KUNNA VARA(ett mycket vanligt begrepp inom dessa teorier) om universums begynnelse m.m. Men egentligen så spelar det inte ens någon roll hur det är. Att svara på sådana frågor är mycket intressant förvisso, men inte syftet med detta liv. Och jag litar mer på Skaparen, som är den som faktiskt var där, och den som skapade någonting från ingenting, än några vetenskapsmän många miljoner år senare.


Du visar ju bara här att du inte är intresserad av någon sanning. Du väljer att lita mer på en hypotetisk skapare än på något konkret.

Nej, du har påstått det, jag har inte hållit med om den åsikten bara. Eftersom allt annat i skapelsen har en förgänglig existens så är det mer logiskt att universum består av samma järn och skrot.


Jaså, ok, då ber jag om ursäkt, jag uppfattade att du höll med mig när det gällde det.

Det är dock fortfarande ologiskt i det yttersta att påstå att för att människor och ting föds och slutligen dör, så kommer universums materia en gång också dö. Det är ju två fullkomligt olika fenomen. Det ena innebär inte att någon materia tillkommer eller förstörs, det andra gör det.

Nej, jag var inte troende förut. Jag trodde inte på dessa saker förut. Jag har vart tvungen att ifrågasätta den världsbild jag hade flera gånger, för skynket har dragits för mina ögon flera gånger. Jag trodde inte på en Skapare. Men med de bevis som jag fick se övertygade mig.


So what om du inte var troende förut, det gör dig inte mindre fördomsfull som betraktare. Du har ju gjort det ganska klart att du redan besitter en rigid världsbild som du inte för något verkar kunna ändra i det minsta, inte ens när du möter en logisk återvändsgränd när det gäller vissa aspekter i din tro.

Finns det något som motbevisar teorin att bergen är stöttepelare från jordbävning.


Bevisbördan ligger på den som kommer med ett påstående. Påstår jag att Peter Pan är verklig, så är det väl inte upp till dig att motbevisa mig?

Nu är det ju så att det faktiskt levererats en hel del bevis som tyder på att berg inte har någon vidare skyddande effekt.

Vad jag menade var att man kan hitta på en teori som låter bra och trovärdig utan att den behöver vara det. Och det är vad evolutionsteorin har lyckats göra. Några bevis finns inte.


Nej, visst, och då är det bättre att tro utan grunder?.. Du verkar inte ha riktigt förstått vad begreppet teori innebär heller. En teori är inte någon godtycklig idé som helt plötsligt uppenbarar sig för någon nisse i en källare någonstans. Det är en idé, hypotes om du så vill, som går genom en serie av tester, för att slutligen kunna etablera sig som en teori.

Att du envist fortsätter att påstå att evolutionsteorin saknar grund är något av det mest absurda jag varit med om. Jag vet inte ens vad jag ska svara på det längre.

Well, I did=) Det spelar ingen roll om ateism inte är ett trossystem. Det är en idé att förklara saker utan Gud. Ateisten ser många gånger de vetenskapliga upptäckterna som bekräftelse att man inte längre behöver tro på Gud, som du själv uttryckte det. Ingen kan ha undgått att det finns en stor plattform för ateister att kalla bort folk från tron på Gud. Där de lägger stor del av sina karriärer till detta ’kall’.


Nej, det är en idé att förklara saker utan överflödiga tendenser. Om man någon gång måste ta till gud för att förklara något, så gör man det, även ur en ateists synvinkel. Precis som att man inte förklarar olika fenomen som vi inte ännu förstår med att diffusa dvärgar ligger bakom - tills det att allt pekar på det.

Vad du försöker få till någon sorts konspiration emot tron på gud är helt den vetenskapliga metoden.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"

2013-10-16 09:55
regnet ger näring åt blommorna


exakt vilken näring kommer med regnet till blommorna?


Några bevis finns inte


Jag har inte läst en bok, det har jag inte, men jag har läst flera sidor som olika folk länkat till migWell, I did=)

nej, du har själv sagt att du sökt efter nåt större innan du blev/fann islam. att ha en önskan/tro att det ska finnas något med ingen aning om att du kommer sätta in en gud där är nästan exakt samma sak som att gå in med en förutfattad mening.


Där de lägger stor del av sina karriärer till detta ’kall’.


vissa gör det för att religion är farligt. psykopater utnyttjar religioner för att det dras hjärntvättade mongon som kan fucking spränga sig i bitar för sin religion.
klart som fan religion ska bekämpas, det är en jävla cancer i vår värld. religion DÖDAR!
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-10-16 21:43
Yerundov
Men... Vi vet att sakerna vi skapar är skapta... för att vi skapat dem! Den analogin är ju minst sagt bristande.

Det tycker jag inte den är. Det tyder på att organiserade/strukturerade/mekaniska saker har en konstruktion bakom sig. Ett intellekt som har velat göra något och gör det. Och skapelsen är mycket mer väl justerad och planerad. Där finns lager på lager som sammanflätas, så många separata ’bitar’ som samtidigt utgör samhörighet med helheten. För mig är det helt absurt att man kan tro att det bara råkade hända. Och naturligt urval är just att det skulle ha råkat hända.

Du visar ju bara här att du inte är intresserad av någon sanning. Du väljer att lita mer på en hypotetisk skapare än på något konkret.

Jo, sanningen är ytters intressant. Att jag ser på det från ett annat perspektiv än vad du gör och ser andra faktorer spela in, betyder inte att jag inte är intresserad av sanningen.

Det är dock fortfarande ologiskt i det yttersta att påstå att för att människor och ting föds och slutligen dör, så kommer universums materia en gång också dö.

Nej det är fullt logiskt. Dessutom har jag inte sagt att materian ska dö, vilket jag dock tror är fullt möjligt, men jag har inte sagt det. Som du sa, om som många vetenskapsmän säger kan denna universum implodera och bli något nytt. Vilket liknar uppenbarelsen. Denna skapelse blir till, har sin gång, människorna prövas, och därefter ’rasar’ universum, för att bli återskapad till det kommande livet, det eviga livet.Det är ju två fullkomligt olika fenomen.

Är det verkligen det? Består inte båda dessa av atomer?

So what om du inte var troende förut, det gör dig inte mindre fördomsfull som betraktare. Du har ju gjort det ganska klart att du redan besitter en rigid världsbild som du inte för något verkar kunna ändra i det minsta, inte ens när du möter en logisk återvändsgränd när det gäller vissa aspekter i din tro.

Jag har inte mött en logisk återvändsgränd. Jag har ändrat min världsbild många gånger, just för att jag har kunnat acceptera sanningen när den gjort sig tydlig. Jag motsätter mig inte vetenskap. I många frågor finns det inte bara en teori. Bara för jag inte håller med dig i allt som du tycker gör inte mig mer eller mindre fördomsfull.

Bevisbördan ligger på den som kommer med ett påstående. Påstår jag att Peter Pan är verklig, så är det väl inte upp till dig att motbevisa mig?

Förvisso. Men det finns ändå inget som talar emot att det skulle vara så. Om jag skulle säga att det är jorden som finns i mitten av galaxen, och det är solen som snurrar runt den så skulle man kunna motbevisa det.

Nu är det ju så att det faktiskt levererats en hel del bevis som tyder på att berg inte har någon vidare skyddande effekt.

Nej, bara att det är mer rörelse just vid bergen. Det säger inget om vad ’rötterna’ har för effekt på jordplattorna och rörelsen längre bort.

Nej, visst, och då är det bättre att tro utan grunder?..

Jag tror inte utan grunder.

En teori är inte någon godtycklig idé som helt plötsligt uppenbarar sig för någon nisse i en källare någonstans. Det är en idé, hypotes om du så vill, som går genom en serie av tester, för att slutligen kunna etablera sig som en teori.

Jag förstår, men makroevolution är inte en sådan hypotes som går att testa på det sättet.

Att du envist fortsätter att påstå att evolutionsteorin saknar grund är något av det mest absurda jag varit med om. Jag vet inte ens vad jag ska svara på det längre.

Jag förstår att det är en svår tanke. Jag kan inte göra annat än att rekommendera det material som jag redan gjort. Om du efter det ändå inte håller med så har du tagit ställning. Det är okej.

Nej, det är en idé att förklara saker utan överflödiga tendenser. Om man någon gång måste ta till gud för att förklara något, så gör man det, även ur en ateists synvinkel.

Fortfarande läggs mycket tid på att göra narr av, skapa förakt, tillintetgöra, förminska och övriga metoder för att få bort folk från religion.

Vad du försöker få till någon sorts konspiration emot tron på gud är helt den vetenskapliga metoden.

Nej, det finns mycket mer bakom än bara vetenskap. Vetenskapen används många gånger som en täckmantel för sitt kall. Även om det inte görs ett dugg implicit. Att det finns en slags konspiration är tydlig och finns uttalad bland många människor. Det gäller bara att hitta dem rätta källorna där man kan läsa det.

2013-10-16 21:45
Blweria
exakt vilken näring kommer med regnet till blommorna?

Kväve och fosfor tex. Hört talas om Google?

nej, du har själv sagt att du sökt efter nåt större innan du blev/fann islam.

Det spelar väl ingen roll? Kan man inte söka sanning från många källor? Kan man inte söka andlig sanning samtidigt som man läser om vetenskapliga områden?

att ha en önskan/tro att det ska finnas något med ingen aning om att du kommer sätta in en gud där är nästan exakt samma sak som att gå in med en förutfattad mening.

Du måste kolla upp meningsuppbyggnaden där.

Du har en förutfattad mening som inte ens kollar på saker som jag länkar till dig för du redan ’vet’.

vissa gör det för att religion är farligt. psykopater utnyttjar religioner för att det dras hjärntvättade mongon som kan fucking spränga sig i bitar för sin religion.

Psykopater utnyttjar vad som helst. Det är inget exklusivt för religion. Några självmordsbombare når inte ens till anklarna på de sekulära kolonisatörerna.

klart som fan religion ska bekämpas, det är en jävla cancer i vår värld. religion DÖDAR!

I sann demokratisk anda! Go for it boy. Jag argumenterar att det i själva verket är lämnandet av Skaparen som spritt denna enorma cancer som spritt all form av destruktion över den sekulära, världen.

2013-10-16 22:14
Kväve och fosfor

borde jag kunnat ...but I ain´t king på fotosyntesen :)

Det spelar väl ingen roll?


jo, du söker efter nåt med premissen att något större andligt finns. men det är att stänga av att det kanske inte alls finns en andlighet. get it?

Du har en förutfattad mening som inte ens kollar på saker som jag länkar till dig för du redan ’vet’.


men du länkar bara vinklad propaganda. jag vill inte se nåhot muhammedan-skägg stå och snacka om lerfigurer som får liv. och annat skit i den linjen. det är ju så verklighetshatisk att jag får snuva.

spelet med religion är långt ifrån över.
kanske man kan se religion som ett vapen. då är du med elelr hur?
och visst är det fingret som pressar avtryckaren som egentligen dödar...
men istället för att avrätta folk så kan man begränsa religionen alternativt ta bort den. den är onödig, osann och helt ärligt jävligt befängd.

...som om demokrat vore nåt skamfullt.
hur känns det att vara homofob, kvinnoförtryckare och nazi-sympatisör samt foliehatt? you go girl!
"It is the prohibition that makes anything precious"

-Mark Twain

2013-10-16 22:41
jo, du söker efter nåt med premissen att något större andligt finns. men det är att stänga av att det kanske inte alls finns en andlighet. get it?

Nej, jag sökte inte mig till det, det överrumplade mig, det bara blev så. När något gör sig så pass framhävande i ens liv så blir det omöjligt att förbise det.

Det är ju jag som faktiskt tittar utifrån de olika premisserna, således kan man säga att det i verklighet är du som stängt dörren för något som kanske visst finns.

men du länkar bara vinklad propaganda.

Och du gör inte det? Bill Maher, Richard Dawkins kom igen...

jag vill inte se nåhot muhammedan-skägg stå och snacka om lerfigurer som får liv. och annat skit i den linjen.

Och då är det du som är fördomsfull och har stängt av.


kanske man kan se religion som ett vapen. då är du med elelr hur?

Man kan använda vad som helst som vapen. Även demokrati.

men istället för att avrätta folk så kan man begränsa religionen alternativt ta bort den. den är onödig, osann och helt ärligt jävligt befängd.

För dig ter det så, men inte för majoriteten av mänskligheten.

hur känns det att vara homofob, kvinnoförtryckare och nazi-sympatisör samt foliehatt?

Jag är inget utav det, men det vet ju du egentligen inte något om, för du saknar kunskap om det mesta som du uttalar dig om.
Skivsamlare

2013-10-16 22:46
Det tycker jag inte den är. Det tyder på att organiserade/strukturerade/mekaniska saker har en konstruktion bakom sig. Ett intellekt som har velat göra något och gör det. Och skapelsen är mycket mer väl justerad och planerad. Där finns lager på lager som sammanflätas, så många separata ’bitar’ som samtidigt utgör samhörighet med helheten. För mig är det helt absurt att man kan tro att det bara råkade hända. Och naturligt urval är just att det skulle ha råkat hända.


Nej, det är ett logiskt felsteg, som grundar sig i att du vill jämföra symbiosen som du ser i naturen (en symbios i olika former som vuxit fram under en ofantligt lång tid), med system skapade av människor.

Naturligt urval är raka motsatsen till att något råkat hända. Jisses, innan du förkastar en i princip unisont accepterad vetenskaplig teori och dömer den icke vetenskaplig kanske du ska försöka förstå den först?

Jo, sanningen är ytters intressant. Att jag ser på det från ett annat perspektiv än vad du gör och ser andra faktorer spela in, betyder inte att jag inte är intresserad av sanningen.


Du har gång på gång tvärt förnekat evolutionen med anledning av att du anser den ovetenskaplig, men erkänner några rader senare att du aldrig läst något vidare om ämnet. Ser du inte det absurda i det?

Nej det är fullt logiskt. Dessutom har jag inte sagt att materian ska dö, vilket jag dock tror är fullt möjligt, men jag har inte sagt det. Som du sa, om som många vetenskapsmän säger kan denna universum implodera och bli något nytt. Vilket liknar uppenbarelsen.


Du har sagt att universum är ändligt, och inte bara i den nuvarande skepnaden. Om universum är ändligt och en gång kommer att sluta vara, så förutsätter det att vad universum består utav en gång måste "försvinna".

Vad Krauss menar med ingenting är inte samma sak som jag skulle tro att du vill få det till.

Är det verkligen det? Består inte båda dessa av atomer?


Jo.. men den ena, dvs när människor och ting slutar vara, förutsätter inte att atomerna försvinner. Att universum skulle sluta vara, förutsätter att dess beståndsdelar slutar vara.

Du ser ingen skillnad?

Jag motsätter mig inte vetenskap. I många frågor finns det inte bara en teori. Bara för jag inte håller med dig i allt som du tycker gör inte mig mer eller mindre fördomsfull.


Bara den som strider mot din världsbild? För varför annars är du så angelägen om att förneka evolutionen, därtill utan att veta riktigt vad den handlar om och vad den har för belägg.

Förvisso. Men det finns ändå inget som talar emot att det skulle vara så. Om jag skulle säga att det är jorden som finns i mitten av galaxen, och det är solen som snurrar runt den så skulle man kunna motbevisa det.


Så.. för att summera påstår du alltså att berg har en förebyggande effekt på jordbävningar, utan något som helst bevis för detta mer än din analogi till träder, rötter och pinnar?

Jag förstår, men makroevolution är inte en sådan hypotes som går att testa på det sättet.


Som sagt, läs på om evolutionsteorin innan du förkastar den.

Fortfarande läggs mycket tid på att göra narr av, skapa förakt, tillintetgöra, förminska och övriga metoder för att få bort folk från religion.


Du har inte tänkt på att det läggs mycket tid på religion hänger ihop med att religion är nu och har varit en väldigt stor aktör i världen, med många negativa konsekvenser?
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"
Skivsamlare

2013-10-16 22:55
Du tror ju naturligtvis i slutändan på vad du vill, vilket ju är som det bör vara också. Det enda som sticker mig i ögonen är att du utger dig för att bygga din tro på vetenskapen, alternativt stödja din tro på vetenskapen.

Du verkar ytterst selektiv i vilken information du tar till dig. Ett tankesätt som brukar leda till konspirationsteorier och fördomar av olika slag, vilket det ju tydligen gjort också.

Men ja, visst, det här verkar inte leda någonstans. Jag önskar dig god lycka och en trevlig kväll, godnatt.
 "I never made a pretense, of living with good sense. It's really not my strong suit"
Poet

2013-10-17 09:58
At the gates of Eternity...

2013-10-17 22:17
Yerundov
Nej, det är ett logiskt felsteg, som grundar sig i att du vill jämföra symbiosen som du ser i naturen (en symbios i olika former som vuxit fram under en ofantligt lång tid), med system skapade av människor.

Jag ser inget logiskt felsteg i det.

Naturligt urval är raka motsatsen till att något råkat hända.

det beror på vilken del av urvalet man tittar på. Det var också jag som inte tänkte på naturligt urval i arter, jag fokuserade bara på makroevolution.

Jag nekar inte naturligt urval, när det kommer till enskilda arter eller att arter anpassar sig i sin miljö. Det är logiskt och evident. Men det finns inget med det som bevisar eller tyder på makroevolution.

Det jag tänkte med naturligt urval var tanken på en ’omedveten’ process där de rätta förutsättningarna leder till ’meningsfull utveckling’. Och den tanken antyder enbart på slump och ’råkade hända’, just för att dessa element av förhållanden som klaffade med varandra skedde ’omedvetet’. Så fort man tar bort en Skapare så blir det ’råkade hända’.

Du har gång på gång tvärt förnekat evolutionen med anledning av att du anser den ovetenskaplig, men erkänner några rader senare att du aldrig läst något vidare om ämnet.

Jag har läst på det som folk gett mig, där ’bevisen’ förklaras. Det är inte så att jag är helt ovetande om vad det är. Har du läst argumenten mot det?

Och jag har inte sagt att den är ovetenskaplig. Den är totalt vetenskaplig, men det finns inga riktiga bevis för att den är sann.

Du har sagt att universum är ändligt, och inte bara i den nuvarande skepnaden. Om universum är ändligt och en gång kommer att sluta vara, så förutsätter det att vad universum består utav en gång måste "försvinna".

Ja, vi vet ju inte exakt vad det innebär. Att universum imploderar och förstörs, så som vi känner den, betyder det att den måste förintas och försvinna för det? Eller betyder det att den ’dör’ för att komma in i en annan existens? Det vet vi inte i detalj.

Vad Krauss menar med ingenting är inte samma sak som jag skulle tro att du vill få det till.

Jag vet, Krauss (den ultraortodoxa fundamentala ateisten=)) menar att universum kommer att fortsätta expandera så att allt kommer längre och längre ifrån varandra, i all oändlighet. En bekväm teori då det inte går att bekräfta, fram tills universum imploderar, om den gör det. Men återigen så är inte det den enda teorin som finns bland ’proffsen’. Poängen med den videon var att det finns fler saker i Koranen som antyder på sådant som vetenskapsmän säger idag. Krauss verkar hata religion så det är passande för honom (omedvetet eller medvetet) komma med en teori som motstrider den religiösa tron.

Bara den som strider mot din världsbild? För varför annars är du så angelägen om att förneka evolutionen, därtill utan att veta riktigt vad den handlar om och vad den har för belägg.

Jag känner till tillräckligt för att veta att jag inte tror på den och inte ’ser’ de bevis som vissa ser. Jag kan vända på det och säga att du hela tiden är angelägen att välja ut de teorier som strider mot religionen (utöver makroevolution).

2013-10-17 22:17

Du har inte tänkt på att det läggs mycket tid på religion hänger ihop med att religion är nu och har varit en väldigt stor aktör i världen, med många negativa konsekvenser?

Också många positiva. Tex den vetenskapliga modellen som vi idag använder, kom till stora delar från muslimer, kristna och judar. Likaså många samhällsstrukturer som vi har idag. Islam gjorde en omvändelse på global skala, från ett samhälleligt, psykologiskt, andligt mörker, och bringade ljus och utveckling till människor och samhällen. Att det finns människor som använt religion ’som vapen’ har inget med de religiösa lärorna att göra. Det är det de flesta ’kritiker’ missar. Man kan skriva många folkmord och rensningar, krig, mord på demokratins listor. Går det att tillskriva den teoretiska delen av demokrati?

Du verkar ytterst selektiv i vilken information du tar till dig.

Nej, jag anser mig inte vara det, vi har bara två olika inblick i den verklighet vi lever i. Jag skulle kunna påstå att du också är selektiv, som bara hittar sådant som skall motbevisa det jag kommer med.

Men det är så att alla människor är det till olika grad. Det går inte att vara annat. Man har bara en viss mängd input av information om verkligheten och hur man ser på livet. Utifrån det gör man sin sanning. Och utifrån det så är man selektiv, tills man hittar nästa sak som övertygar en att vidga, omvärdera, lämna, bekräfta det som man selektivt väljer för stunden.

Ett tankesätt som brukar leda till konspirationsteorier och fördomar av olika slag, vilket det ju tydligen gjort också.

Alla har fördomar, det kommer man inte ifrån. Men jag ser mig inte som speciellt fördomsfull. På vilket sätt? Att jag ser konspirationen är för att den är totalt tydlig. Har du själv kollat in den informationen? Eller gör du nu samma sak som du tror att jag gör med evolutionsteorin (vilket jag inte anser att jag gör till så stor grad som du försöker framställa)? Du avfärdar något som du egentligen inte har utforskat tillräckligt?
Moderator

2013-10-18 09:31
DiggeriDoo skrev:

Jag vet, Krauss (den ultraortodoxa fundamentala ateisten=)) menar att universum kommer att fortsätta expandera så att allt kommer längre och längre ifrån varandra, i all oändlighet. En bekväm teori då det inte går att bekräfta, fram tills universum imploderar, om den gör det. Men återigen så är inte det den enda teorin som finns bland ’proffsen’. Poängen med den videon var att det finns fler saker i Koranen som antyder på sådant som vetenskapsmän säger idag. Krauss verkar hata religion så det är passande för honom (omedvetet eller medvetet) komma med en teori som motstrider den religiösa tron.


Kul att du faktiskt minns min rättelse av din video från förra gången du la upp den! Jag förstår dock inte varför du tror att den har större relevans nu (jag har bråttom och utgår bara från att det är samma, jag ber om ursäkt om jag har fel).

På vilket sätt är Krauss teori bekvämare än någon annan teori om hur universum kommer sluta? Det enda undantaget måste väl vara dårar som förutspår jordens undergång i vår samtid och de har hittills inte träffat särskilt rätt. Samma argument kan väl sägas om en Gud? Jävligt bekvämt med tanke på att ingen kan motbevisa det förrän man dör och då kan man inte komma tillbaka och säga vem som hade rätt. Skillnaden där är ju att Krauss faktiskt har stöd för vad han säger. Jag tvivlar för övrigt jävligt starkt på att Krauss satte sig och läste koranen och sedan fipplade med sina data för att motbevisa den.
Nu när whoa till slut ska lägga ned kan det vara dags att sammanfatta allt jag har lärt mig här genom åren: WORD! på Misery_chick