I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Tänk innan du!!!

Vår Hiphop - Graffiti

   

2008-11-10 22:40

Tänk innan du!!!

bra och veta!


1. HÅLL TYST
Allt du säger kan användas mot dig. Det är åklagaren som ska bevisa att du gjort något brottsligt. Och du har ingen skyldighet att underlätta hans arbete. Ibland påstår polisen att man hör dig upplysningsvis. Men det du säger noteras och kan användas mot dig. Säg definitivt ingenting när du just gripits av polis. Glöm inte heller att allt du har sagt hos polisen kan läsas av alla när åklagaren sänt handlingarna till domstolen.

2. LJUG
Du får inte skylla brott på oskyldiga, men annars får du ljuga så mycket du behöver men tänk på trovärdigheten inför domstol om du där måste ändra din story.

3. HÅLL DIG UNDAN
Du riskerar inte att straffas om du struntar i att komma när polisen kallar dig till förhör däremot kan de komma och hämta dig om synnerliga skäl finns.

4. FÖLJ MED FRIVILLIGT
Om du bråkar när polisen hämtar dig riskerar du både att få stryk och att åtalas för våld mot tjänsteman. Följ snällt med - sedan kan du låta JO granska saken.

5. TA MED ADVOKAT
Att vara sin egen försvarare är lika fel som att vara sin egen kirurg när man är nedsövd.

6. TA MED EN KOMPIS
Du har rätt att ta med dig en god vän som moraliskt stöd vid förhöret. Även om någon är med, vän eller advokat, skall du endast uppge namn och personnummer.

7. SKRIV ISTÄLLET
Skriv ner vad du har att berätta, hemma i lugn och ro. Lämna lappen till polisen. Därefter kan du vara tyst.

8. SE UPP MED SAMVETET
Som misstänkt kan du få höra att du måste ta ditt ansvar och erkänna. Gå aldrig i den fällan.

9. VARNING FÖR LÄTTLURADE POLISER
Förhörsledaren protesterar kanske inte när du berättar en helkorkad lögnhistoria. Avsikten är att du ska framstå som icke trovärdig när saken hamnar inför domstol.

10. STRUNTA I HOT OCH LÖFTEN
Det är domstolen som bestämmer vilket straff du ska få. Och inte den polisman som förhör dig. Och du får knappast lägre straff för att du anger dina kompisar. Begär namnet på polisen som framför hotet och anmäl denne.

11. GÅ INTE PÅ POLISENS BLUFFAR
Tro inte på att din medbrottsling har erkänt. Förhörsledare kan säga så för att du ska tappa modet och börja tala.

12. KRÄV KOPIA
Be alltid om en kopia av förhörsprotokollet. Det som inte står där har du inte sagt. Och det du inte har sagt behöver du inte ångra.

13. SKRIV ALDRIG PÅ
Skriv inte på strafförelägganden, ordningsböter eller något annat papper som du får av polisen. Begär alltid att få din sak prövad i domstol.

14. FIENDER
Polis och åklagare är INTE dina vänner. De är dina största fiender och har som jobb att sätta dit folk inklusive Dig om de får chansen.

15. GOLA ALDRIG
Huruvida du väljer att snacka ner dig själv i ett förhör är din ensak men du anger aldrig någon annan! Golare är att betrakta som jordens största avskum och sådana står inte högt i kurs vare sig på kåken eller ute i samhället.

oO