I början av Januari 2014 låstes Whoa och du kan alltså ej logga in eller skriva något nytt i forumen. Innehåll i forum osv kommer finnas tillgängligt. Läs Mer »

Regel om Whoa och främlingsfientlighet

Whoa Community - Allmänt om whoa

   
Admin

2011-07-07 14:31

Regel om Whoa och främlingsfientlighet

Whoa är i grund och botten politiskt neutralt och alla frågor är välkomna att diskuteras oavsett var någon står politiskt. Vi siktar på att ha ett så öppet klimat som möjligt. De enda undantagen gäller främlingsfientliga åsikter och andra kränkande åsikter.

De senaste åren har en våg av främlingsfientlighet dragit in över Sverige vilket även har märkts på Whoa. Därför skärper vi nu toleransen mot personer som vi uppfattar bedriver en främlingsfientlig agenda.

Givetvis är det fortsatt tillåtet att diskutera frågor och problem som berör exempelvis integration och invandring, men om vi uppfattar att en person bedriver rasistisk eller främlingsfientlig propaganda kommer denna person att stängas av. I sådana fall kommer det att handla om vad vi uppfattar som upprepade företeelser med exempelvis manipulerad statistik, tal av främlingsfientliga politiker, åsikter som ligger väldigt nära gränsen för ren rasism.

Varför gör ni så här?
- Förespråkare för främlingsfientliga åsikter har blivit allt skickligare på att teoretiskt sett hålla sig inom ramen för vad som är tillåtet, vilket har medfört att det sedan en tid tillbaka har dykt upp allt fler inlägg som tenderar att ligga nära gränsen för främlingsfientlighet. Därför agerar vi och kommer att i större utsträckning ta hänsyn till den underliggande agendan i frågan.

Yttrandefriheten då?
- Det handlar inte om att kväva åsikter utan om att ta ställning mot främlingsfientlighet. Det finns en tydlig gräns mellan att konstruktivt diskutera eller kritisera exempelvis invandringspolitiken och att bedriva rasistisk propaganda.


Vi vill dock påpeka att detta inte är någon retroaktiv regel. Regeln börjar gälla från och med nu vilket innebär att alla får en chans att rätta sig efter den.

Däremot kan ett antal trådar komma att försvinna.

The president has been kidnapped by ninjas. Are you a bad enough dude to rescue the president?